pixelg
WZ - wykaz akcjonariuszy - 2019-06-28 - QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (QUERCUS)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - wykaz akcjonariuszy - komunikat spółki QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (QUERCUS) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr25/2019

Data sporządzenia: 2019-06-28
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Quercus TFI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 r.:

1. Pan Sebastian Buczek
Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 6 714 315 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6 714 315
Udział w liczbie głosów na WZ (%): 28,19
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 11,72

2. Pan Jakub Głowacki
Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 6 000 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6 000 000
Udział w liczbie głosów na WZ (%): 25,19
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 10,48

3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 4 597 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 597 000
Udział w liczbie głosów na WZ (%): 19,30
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 8,03

4. Jakub Głowacki spółka komandytowa
Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 4 186 527 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 186 527
Udział w liczbie głosów na WZ (%): 17,58
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 7,31

5. Pan Artur Paderewski
Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 1 201 739 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 201 739
Udział w liczbie głosów na WZ (%): 5,05
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 2,10

Podstawa prawna: - art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-06-28Artur Paderewski
Pierwszy Wiceprezes Zarządu2019-06-28Piotr Płuska
Wiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:QUERCUS TFI S.A.
Adres:Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Telefon:(22) 205 30 00
Fax:(22) 205 30 01
Email:biuro@quercustfi.pl
NIP:1080003520
REGON:141085990

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy