pixelg
WZ - wykaz akcjonariuszy - 2020-02-27 - RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (RAINBOW)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - wykaz akcjonariuszy - komunikat spółki RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (RAINBOW) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr13/2020

Data sporządzenia: 2020-02-27
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A. w dniu 27.02.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ( Spółka ), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 lutego 2020 roku:
(1) Flyoo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wynosiła 3.110.000, co stanowiło około 30,48% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.02.2020 r. i stanowi około 15,30% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (20.332.000 głosów);
(2) Elephant Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wynosiła 2.690.000, co stanowiło około 26,37% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.02.2020 r. i stanowi około 13,23% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (20.332.000 głosów);
(3) TCZ Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wynosiła 2.620.000, co stanowiło około 25,68% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.02.2020 r. i stanowi około 12,89% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (20.332.000 głosów);
(4) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny w Warszawie łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wynosiła 1.670.000, co stanowiło około 16,37% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.02.2020 r. i stanowi około 8,21% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (20.332.000 głosów); łączna liczba głosów przysługujących z akcji Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny w Warszawie wraz z głosami przysługującymi z akcji Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny w Warszawie w łącznej liczbie 48.000 głosów (oba Fundusze są zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Nationale-Nederlanden Spółkę Akcyjną w Warszawie) na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 1.718.000, co stanowiło około 16,84% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.02.2020 r. i stanowi około 8,45% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (20.332.000 głosów).
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 lutego 2020 roku reprezentowanych było łącznie 5.992.531 akcji z ogólnej ich liczby 14.552.000 sztuk, z których przysługiwało łącznie 10.202.531 głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 20.332.000.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-27Tomasz CzaplaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:RAINBOW TOURS S.A.
Adres:Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Telefon:042 680 38 20
Fax:042 680 38 89
Email:sekretariat@r.pl
www:www.r.pl
NIP:7251868136
REGON:473190014

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy