pixelg
podsumowanie subksrypcji akcji serii G - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

podsumowanie subksrypcji akcji serii G

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr35/2019

Data sporządzenia: 2019-12-10
Skrócona nazwa emitenta
REINO CAPITAL SA
Temat
Dojście do skutku emisji akcji serii G
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. ( Spółka ) niniejszym przekazuje informację o dojściu do skutku emisji akcji serii G w związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G, przeprowadzonej przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 10 czerwca 2019 r. W ramach subskrypcji zostało objętych 3.631.250 akcji serii G o wartości nominalnej 0,8 zł każda. Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej 1,6 zł każda.

Wpływy z emisji, w łącznej kwocie brutto 5.810.000 zł zostaną przeznaczone na realizację celów wynikających ze strategii rozwoju biznesu oraz finansowanie działalności bieżącej, w tym przygotowaniem i realizacją projektów, w szczególności wynikających z partnerstwa strategicznego z Grupą RF CorVal, o którym Emitent informował dnia 29 maja 2019 raportem bieżącym nr 18/2019 oraz transakcji przejęcia spółek z grupy kapitałowej Buma, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7w związku z art. 453 KSH złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie.
Zgodnie z świadczeniem Zarządu po zakończonej subskrypcji kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.982.440,00 zł i dzieli się na 42 478 050 akcji w tym:
a) 781.250 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł każda;
b) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,80 zł każda;
c) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł każda;
d) 1.031.250 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,80 zł każda;
e) 25.808.300 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,80 zł każda;
f) 10.976.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł każda;
g) 3.631.250 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł każda.
Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii G została przeprowadzona przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii G.
Zarząd Spółki podejmie czynności związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z postanowieniami uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 10 czerwca 2019 r.
Szczegółowa podstawa prawna: ART. 17 MAR informacje poufne
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-10Radosław Świątkowski Prezes ZarząduRadosław Świątkowski


Nazwa jednostki:REINO CAPITAL S. A.
Nazwa skrócona jednoskti:REINO CAPITAL SA
Adres:LUDWIKA WARYŃSKIEGO 3A, 00 - 645 Warszawa
Telefon:22 273 97 50
Fax:22 273 97 50
Email:office@reinocapital.pl
www:www.reinocapital.pl
NIP:8951853338
REGON:020195815

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR