pixelg
podsumowanie subksrypcji akcji serii G - 2019-12-10 - REINO CAPITAL S. A. (REINO)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podsumowanie subksrypcji akcji serii G - komunikat spółki REINO CAPITAL S. A. (REINO) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr35/2019

Data sporządzenia: 2019-12-10
Skrócona nazwa emitenta
REINO CAPITAL SA
Temat
Dojście do skutku emisji akcji serii G
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. ( Spółka ) niniejszym przekazuje informację o dojściu do skutku emisji akcji serii G w związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G, przeprowadzonej przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 10 czerwca 2019 r. W ramach subskrypcji zostało objętych 3.631.250 akcji serii G o wartości nominalnej 0,8 zł każda. Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej 1,6 zł każda.

Wpływy z emisji, w łącznej kwocie brutto 5.810.000 zł zostaną przeznaczone na realizację celów wynikających ze strategii rozwoju biznesu oraz finansowanie działalności bieżącej, w tym przygotowaniem i realizacją projektów, w szczególności wynikających z partnerstwa strategicznego z Grupą RF CorVal, o którym Emitent informował dnia 29 maja 2019 raportem bieżącym nr 18/2019 oraz transakcji przejęcia spółek z grupy kapitałowej Buma, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7w związku z art. 453 KSH złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie.
Zgodnie z świadczeniem Zarządu po zakończonej subskrypcji kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.982.440,00 zł i dzieli się na 42 478 050 akcji w tym:
a) 781.250 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł każda;
b) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,80 zł każda;
c) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł każda;
d) 1.031.250 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,80 zł każda;
e) 25.808.300 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,80 zł każda;
f) 10.976.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł każda;
g) 3.631.250 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł każda.
Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii G została przeprowadzona przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii G.
Zarząd Spółki podejmie czynności związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z postanowieniami uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 10 czerwca 2019 r.
Szczegółowa podstawa prawna: ART. 17 MAR informacje poufne
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-10Radosław Świątkowski Prezes ZarząduRadosław Świątkowski


Nazwa jednostki:REINO CAPITAL S. A.
Nazwa skrócona jednoskti:REINO CAPITAL SA
Adres:LUDWIKA WARYŃSKIEGO 3A, 00 - 645 Warszawa
Telefon:22 273 97 50
Fax:22 273 97 50
Email:office@reinocapital.pl
www:www.reinocapital.pl
NIP:8951853338
REGON:020195815

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy