pixelg
spłata zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego spółki zależnej - 2019-12-10 - REINO CAPITAL S. A. (REINO)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

spłata zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego spółki zależnej - komunikat spółki REINO CAPITAL S. A. (REINO) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr33/2019

Data sporządzenia: 2019-12-10
Skrócona nazwa emitenta
REINO CAPITAL SA
Temat
Spłata zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego spółki zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd spółki REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", "Spółka"), informuje, że spółka zależna RD WRC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka zależna") dokonała spłaty zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego na podstawie Umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 20 czerwca 2011 r. przez Santander Bank Polska S.A. (poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.) (dalej: "Bank") w łącznej wysokości 3.967.135,26 zł. Zobowiązania z tytułu kredytu objęte były trójstronnym porozumieniem zawartym z udziałem Banku, Emitenta oraz spółki zależnej, o którym Emitent informowała raportami bieżącymi numer 6/2018 z dnia 21 marca 2018 r. oraz 51/2018 z dnia 27 listopada 2018 r.

Spłata zobowiązań Spółki zależnej wynikających z Umowy kredytu nastąpiła ze środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu biurowego położonego przy pl. Powstańców Śląskich we Wrocławiu za kwotę 5.227.500,00 zł, o czym spółka informowała raportem bieżącym nr 32/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.

Informacja o wykonaniu zobowiązań objętych porozumieniem z Bankiem stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, gdyż eliminuje istotne ryzyko obciążające działalność Emitenta oraz istotnie zmniejsza zobowiązania finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna:
ART. 17 MAR informacje poufne
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-10Radosław ŚwiątkowskiPrezes ZarząduRadosław Świątkowski


Nazwa jednostki:REINO CAPITAL S. A.
Nazwa skrócona jednoskti:REINO CAPITAL SA
Adres:LUDWIKA WARYŃSKIEGO 3A, 00 - 645 Warszawa
Telefon:22 273 97 50
Fax:22 273 97 50
Email:office@reinocapital.pl
www:www.reinocapital.pl
NIP:8951853338
REGON:020195815

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy