pixelg
formularz raportu kwartalnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

formularz raportu kwartalnego

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2018
(kwartał) (rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-07-01 do 2018-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-11-19
RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)
RESBUD SEBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-402Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Padlewskiego18C
(ulica)(numer)
0-17 86224480-17 8623 995
(telefon)(fax)
resbud@resbud.plwww.resbud.pl
(e-mail)(www)
813-02-67-303690294174
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów52114012233
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 753114123
Zysk (strata) brutto1 9668046219
Zysk (strata) netto1 9335045412
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1351 487-32349
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 608-2 152-1 083-506
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 4503 214811755
Przepływy pieniężne netto, razem-1 2932 549-304599
Aktywa razem *9 8177 8492 2981 881
Zobowiązania długoterminowe*501011,705763922
Zobowiązania krótkoterminowe *26826962,742894664
Kapitał własny *9 4997 5702 2241 815
Kapitał zakładowy *5 9646 5001 3961 558
Liczba akcji (w szt.)13 000 00013 000 00013 000 00013 000 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,150,010,040,01
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,150,010,040,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,070,060,20,1
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0000

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 roku.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
3Q 2018 RESBUD_S_E.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-19Anna KajkowskaPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA
Nazwa skrócona jednoskti:RESBUD SE
Adres:Padlewskiego 18C, 09-402 Płock
Telefon:0-17 8622448
Fax:0-17 8623 995
Email:resbud@resbud.pl
www:www.resbud.pl
NIP:813-02-67-303
REGON:690294174

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Resbud SE
RESBUD
2019-10-11 nabycie wkładów niepieniężnych na pokrycie akcji
2019-10-04 zawarcie umowy sprzedaży udziałów Energokomplekt ooo
2019-10-01 zakończenie emisji akcji
2019-09-30 SA-P
2019-09-25 zmiana terminu publikacji SA-P
2019-09-24 WZ - podjęte uchwały
2019-09-02 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-08-19 informacje dot. subskrypcji akcji

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d