pixelg
SA-QSr3 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr3

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-07
RONSON DEVELOPMENT SE
(pełna nazwa emitenta)
RONSON DEVELOPMENT SEDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02 - 797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Komisji Edukacji Narodowej57
(ulica)(numer)
+ 48 22 823 97 98+48 22 823 97 99
(telefon)(fax)
mpilich@ronson.plwww.ronson.pl
(e-mail)(www)
NL8181.32.061024416758
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody178.951253.25441.59759.603
Zysk brutto ze sprzedaży30.58842.0667.1109.900
Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem16.86221.2943.9205.012
Zysk netto / (strata netto) przypadający właścicielom podmiotu dominującego 13.19015.8383.0663.727
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej49.10919.98311.4154.703
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3.202)3.963(744)933
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(63.191)25.515(14.689)6.005
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(17.284)49.461(4.018)11.641
Średnia liczba akcji (podstawowa)163.775.920164.010.813163.775.920164.010.813
Zysk/(strata)netto przypadający na jedną akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony)0,0810,0970,0190,023
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Ronson_Short_report_Q3_2019_PL_Final.pdfKwartalny Raport Finansowy Q3/2019
19 Q3 RD Review Report PAS standalone (P).T.pdfOpinia Audytora (do sprawozdania jednostkowego)
19 Q3 RD Review Report PAS consolidated (P).T.pdfOpinia Audytora
Ronson_Short_report_Q3_2019_Eng_Final.pdfQuarterly Financial Report for Q3/2019
19 Q3 RD Review Report ISA standalone (E).T.pdfAudit Report (to interim condensed financial statements)
19 Q3 RD Review Report ISA consolidated (E).T.pdfAudit Report
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-07Nir NetzerPrezes Zarządu
2019-11-07Rami GerisWiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2019-11-07Andrzej GutowskiWiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu
2019-11-07Alon HaverCzłonek Zarządu
2019-11-07Boaz Haim Członek Zarządu


Nazwa jednostki:RONSON DEVELOPMENT SE
Nazwa skrócona jednoskti:RONSON DEVELOPMENT SE
Adres:Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02 - 797 Warszawa
Telefon:+ 48 22 823 97 98
Fax:+48 22 823 97 99
Email:mpilich@ronson.pl
www:www.ronson.pl
NIP:NL8181.32.061
REGON:024416758

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ronson Development SE
RONSON
2019-11-12 kupno akcji własnych
2019-11-07 SA-QSr3
2019-11-04 kupno akcji własnych
2019-10-28 powołanie prezesa zarządu
2019-10-28 kupno akcji własnych
2019-10-21 kupno akcji własnych
2019-10-14 kupno akcji własnych
2019-10-08 wyniki Q3.2019

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR