pixelg
zmiana statutu - 2020-01-17 - RUCH CHORZÓW (RUCHCHORZ)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana statutu - komunikat spółki RUCH CHORZÓW (RUCHCHORZ) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiRUCH CHORZÓW
Nazwa skrócona jednostkiRCW
Numer w roku:3/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Emitenta informuje, iż dnia 16 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Emitenta, na którym to podjęto Zarządzenie nr 2 Prezesa Zarządu w sprawie zmiany statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii "Y". Protokół z posiedzenia Zarządu Spółki został objęty Aktem Notarialnym Repertorium A numer 142/2020, sporządzonym przez notariusz Dagnę Juszczyk prowadzącą Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Gustawa Morcinka nr 15-17. Na mocy Zarządzenia nr 1 z dnia 16 stycznia 2020 r. kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 54.730.789,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty 56.730.789,00 zł (pięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych). W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonano zmiany Artykułu 8 ust. 2 Statutu Spółki i nadano mu nowe, następujące brzmienie: Artykuł 8 2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 56.730.789,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na: 1) 42.100 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 2) 24.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 3) 4.500 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 4) 5.000 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 5) 457.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 6) 351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 7) 927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 8) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 9) 995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 10) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 11) 1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 12) 1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 13) 1.415.693 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 14) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 15) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 16) 290.992 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 17) 769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 18) 1.116.764 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 19) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 20) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 21) 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 22) 2.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 23) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 24) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 25) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 26) 21.854.094 akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda 27) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Imię i nazwiskoStanowisko
Adam KrawiecProkurent samoistny

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ruch Chorzów SA
RUCHCHORZ
2020-02-14 SA-Q4 i SA-P
2020-01-30 korekta terminarzu raportów
2020-01-30 terminarz raportów
2020-01-29 zawarcie umów objęcia akcji serii Y oraz przeznaczenie środków z emisji
2020-01-17 zmiana statutu
2020-01-17 podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii Y
2020-01-09 rezygnacja członka RN
2019-12-30 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR