pixelg
formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową - 2018-03-30 - SADOVAYA GROUP S.A. (SADOVAYA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową - komunikat spółki SADOVAYA GROUP S.A. (SADOVAYA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2016
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
data przekazania: 2018-03-30
SADOVAYA GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SADOVAYA GROUP S.A.Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
L-1528Luxembourg
(kod pocztowy)(miejscowość)
boulevard de la Foire10
(ulica)(numer)
00 33 06442 525 52(53)(54)00 33 06442 555 58
(telefon)(fax)
semeritskaya@sadovayagroup.comwww.sadovayagroup.com
(e-mail)(www)
B 153.489Luxembourg
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
Raport roczny zawiera:
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
WprowadzenieZestawienie zmian w kapitale własnym
BilansRachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i stratDodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Please, find attached the file.
PlikOpis
SGR_AnnualReport2016.pdfAnnual report 2016
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
SGR_AnnualReport2016.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)Please, find attached a file

PlikOpis
SGR_AnnualReport2016.pdfAnnual report 2016


Nazwa jednostki:SADOVAYA GROUP S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:SADOVAYA GROUP S.A.
Adres:boulevard de la Foire 10, L-1528 Luxembourg
Telefon:00 33 06442 525 52(53)(54)
Fax:00 33 06442 555 58
Email:semeritskaya@sadovayagroup.com
www:www.sadovayagroup.com
NIP:B 153.489
REGON:Luxembourg

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Sadovaya Group SA
SADOVAYA
2020-03-16 WZ - podjęte uchwały
2020-03-11 WZ - zwołanie walnego
2020-03-11 wniosek o ogłoszenie upadłości
2020-03-02 WZ - zwołanie walnego
2019-12-20 zmiana terminu publikacji SA-R za 2017 i 2018
2019-10-22 zmiana terminu publikacji SA-Q1, SA-P, SA-Q3
2019-10-13 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-09-25 WZ - zwołanie walnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy