pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-21 - SANWIL HOLDING SA (SANWIL)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki SANWIL HOLDING SA (SANWIL) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-11-21
SANWIL HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
SANWIL HOLDING SALekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-703Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cisowa11
(ulica)(numer)
81 444 64 8081 444 64 62
(telefon)(fax)
akcjonariat@sanwil.comwww.holding.sanwil.com
(e-mail)(www)
7950200697650021906
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

dane dot. skonsolidowanego sprawozdania01.01-30.09.201901.01-30.09.201801.01-30.09.201901.01-30.09.2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów21 32823 2484 9505 448

Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 234-375-286-88

Zysk (strata) brutto-1 536413-35697

Zysk (strata) netto-1 660250-38559

Całkowite dochody-1 660250-38559

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-162-916-37-215

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej100-1 74123-408

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-175866-40203

Przepływy pieniężne netto, razem-237-1 791-54-420

dane dot. skonsolidowanego sprawozdania cd.Na 30.09.2019Na 31.12.2018Na 30.09.2019Na 31.12.2018

Aktywa, razem51 88553 06811 86312 341

Zobowiązania długoterminowe1 9531 841447428

Zobowiązania krótkoterminowe7 2446 8931 6561 603

Kapitał własny42 68844 3349 76010 310

Kapitał zakładowy10 02210 0222 2912 331

Liczba akcji (w szt.) 16 703 79016 703 79016 703 79016 703 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,100,00-0,020,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,562,650,580,62

dane dot. jednostkowego sprawozdania01.01-30.09.201901.01-30.09.201801.01-30.09.201901.01-30.09.2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów-48-11

Zysk (strata) z działalności operacyjnej-982-1 003-231-234

Zysk (strata) brutto-930176-21941

Zysk (strata) netto-989121-23328

Całkowite dochody-989121-23328

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-843-516-197-120

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej492-1 073115-250

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej----

Przepływy pieniężne netto, razem-351-1 589-82-370

dane dot. jednostkowego sprawozdania cd.Na 30.09.2019Na 31.12.2018Na 30.09.2019Na 31.12.2018

Aktywa, razem45 09546 01710 55711 033

Zobowiązania długoterminowe2021514736

Zobowiązania krótkoterminowe2 3082 292540550

Kapitał własny42 58543 5749 97010 447

Kapitał zakładowy10 02210 0222 3462 403

Liczba akcji (w szt.) 16 703 79016 703 79016 703 79016 703 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,060,01-0,010,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,552,610,600,63W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
QSr_III_2019.pdfRozszerzony skosnolidowany raport kwartalny QSrPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-21Adam BuchajskiPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:SANWIL HOLDING SA
Nazwa skrócona jednoskti:SANWIL HOLDING SA
Adres:Cisowa 11, 20-703 Lublin
Telefon:81 444 64 80
Fax:81 444 64 62
Email:akcjonariat@sanwil.com
www:www.holding.sanwil.com
NIP:7950200697
REGON:650021906

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Sanwil Holding SA
SANWIL
2020-02-25 akcje w posiadaniu AgioFunds TFI
2020-02-21 rejestracja obniżenia kapitału przez KRS
2020-01-30 terminarz raportów
2020-01-30 WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu, umorzenie akcji
2020-01-03 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-12-30 sprzedaż akcji przez VALUE FIZ
2019-12-23 sprzedaż akcji przez osobę powiązaną
2019-12-23 kupno akcji własnych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR