pierwsze zawiadomienie o zamiarze dokonania podziału spółki - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

pierwsze zawiadomienie o zamiarze dokonania podziału spółki

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr18/2019

Data sporządzenia: 2019-07-03
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze dokonania podziału Selvita S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000367359, NIP: 679-294-29-55, o kapitale zakładowym w wysokości 6.388.491.60 zł, w całości wpłaconym ("Spółka Dzielona"), działając na podstawie art. 539§1-2 KSH, niniejszym zawiadamia akcjonariuszy po raz pierwszy o zamiarze dokonania podziału Spółki Dzielonej i przeniesieniu części jej majątku na Selvita CRO S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000779822, NIP: 676-256-45-95, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, w całości wpłaconym ("Spółka Przejmująca").
Podział Spółki Dzielonej będzie dokonany stosownie do art. 529§1 pkt 4 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, w ramach której prowadzona jest działalność usługowa w obszarze biotechnologii typu Contract Research Organization, w tym udziały/akcje w BioCentrum sp. z o.o., Selvita Services sp. z o.o., Ardigen S.A., Selvita Ltd., Selvita Inc.
Podział zostanie dokonany na szczegółowych warunkach określonych w planie podziału, który został bezpłatnie udostępniony wraz z załącznikami, a także dokumentami, o których mowa w art. 540§1-2 KSH do publicznej wiadomości w dniu 28 marca 2019 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej (https://selvita.com/pl/centrum-inwestora/o-spolce/prospekty/) oraz w formie raportu bieżącego Spółki Dzielonej nr 5/2019 z dnia 28 marca 2019 r. a także na stronie internetowej Spółki Przejmującej (http://www.selvitacro.com/). Opinia biegłego rewidenta z badania planu podziału została również udostępniona w formie raportu bieżącego Spółki Dzielonej nr 10/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. Wskazana dokumentacja będzie dostępna na tych stronach internetowych do dnia zakończenia walnych zgromadzeń Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej podejmujących uchwałę w sprawie podziału. Plan podziału oraz wskazane wyżej dokumenty będą także przez cały ww. czas dostępne w siedzibie Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie.
Podstawa prawna: Art. 539 § 1 w zw. z art. 402 § 1 KSH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-03Paweł PrzewięźlikowskiPrezes Zarządu
2019-07-03Bogusław SieczkowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SELVITA S.A.
Adres:Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Telefon:+48 12 297 47 00
Fax:+48 12 297 47 01
Email:selvita@selvita.com
www:www.selvita.com
NIP:6792942955
REGON:120515330

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Selvita SA
SELVITA
2019-09-19 zmiany we władzach
2019-09-19 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-09-19 WZ - podjęte uchwały: podział spółki, zmiana statutu, powołanie członków RN
2019-09-06 podanie potencjalnego nowego leku SEL120 pierwszemu pacjentowi
2019-09-05 SA-PSr
2019-09-03 zatwierdzenie prospektu emisyjnego Selvita CRO SA przez KNF
2019-08-23 kandydatury do RN
2019-08-23 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d