pixelg
pierwsze zawiadomienie o zamiarze dokonania podziału spółki - 2019-07-03 - SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA (SELVITA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

pierwsze zawiadomienie o zamiarze dokonania podziału spółki - komunikat spółki SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA (SELVITA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr18/2019

Data sporządzenia: 2019-07-03
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze dokonania podziału Selvita S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000367359, NIP: 679-294-29-55, o kapitale zakładowym w wysokości 6.388.491.60 zł, w całości wpłaconym ("Spółka Dzielona"), działając na podstawie art. 539§1-2 KSH, niniejszym zawiadamia akcjonariuszy po raz pierwszy o zamiarze dokonania podziału Spółki Dzielonej i przeniesieniu części jej majątku na Selvita CRO S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000779822, NIP: 676-256-45-95, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, w całości wpłaconym ("Spółka Przejmująca").
Podział Spółki Dzielonej będzie dokonany stosownie do art. 529§1 pkt 4 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, w ramach której prowadzona jest działalność usługowa w obszarze biotechnologii typu Contract Research Organization, w tym udziały/akcje w BioCentrum sp. z o.o., Selvita Services sp. z o.o., Ardigen S.A., Selvita Ltd., Selvita Inc.
Podział zostanie dokonany na szczegółowych warunkach określonych w planie podziału, który został bezpłatnie udostępniony wraz z załącznikami, a także dokumentami, o których mowa w art. 540§1-2 KSH do publicznej wiadomości w dniu 28 marca 2019 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej (https://selvita.com/pl/centrum-inwestora/o-spolce/prospekty/) oraz w formie raportu bieżącego Spółki Dzielonej nr 5/2019 z dnia 28 marca 2019 r. a także na stronie internetowej Spółki Przejmującej (http://www.selvitacro.com/). Opinia biegłego rewidenta z badania planu podziału została również udostępniona w formie raportu bieżącego Spółki Dzielonej nr 10/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. Wskazana dokumentacja będzie dostępna na tych stronach internetowych do dnia zakończenia walnych zgromadzeń Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej podejmujących uchwałę w sprawie podziału. Plan podziału oraz wskazane wyżej dokumenty będą także przez cały ww. czas dostępne w siedzibie Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie.
Podstawa prawna: Art. 539 § 1 w zw. z art. 402 § 1 KSH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-03Paweł PrzewięźlikowskiPrezes Zarządu
2019-07-03Bogusław SieczkowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SELVITA S.A.
Adres:Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Telefon:+48 12 297 47 00
Fax:+48 12 297 47 01
Email:selvita@selvita.com
www:www.selvita.com
NIP:6792942955
REGON:120515330

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR