Podpisanie Umowy z podmiotem uprawnionym do zbadania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz 2018 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

PODPISANIE UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO ZBADANIA JEDNOSTKOWEGO ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017 ORAZ 2018

2017-12-06 11:52:12

Nazwa jednostkiSFD
Nazwa skrócona jednostkiSFD
Numer w roku:16/2017
Rok bieżący:2017
Zarząd spółki SFD S.A. ("Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 5 grudnia 2017 r., Spółka podpisała Umowę o zbadanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz 2018. Wybranym biegłym rewidentem jest firma PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695 Warszawa), przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B, NIP 521-052-77-10, REGON 010143080, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477, do zbadania sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego spółki SFD S.A. za rok obrotowy 2017 oraz 2018. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Imię i nazwiskoStanowisko
Mateusz PazdanPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d