pixelg
niedojście do skutku emisji akcji serii P - 2019-10-15 - SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (SFINKS)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

niedojście do skutku emisji akcji serii P - komunikat spółki SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (SFINKS) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr55/2019

Data sporządzenia: 2019-10-15
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Niedojście do skutku emisji akcji serii P
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ( Spółka , Emitent ), w nawiązaniu m.in. do informacji przekazanych w raporcie bieżącym nr 22/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. dotyczącym podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru w ramach kapitału docelowego ( Akcje serii P ) oraz kolejnych raportów bieżących dotyczących Akcji serii P, w związku z przypadającym na dzień 15 października 2019 r. terminem na zawarcie umów objęcia i opłacenie Akcji serii P informuje, że do chwili sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie odnotował wpłat na ww. akcje, które spowodowałby osiągnięcie minimalnego progu emisji Akcji serii P, określonego na kwotę nie mniejszą niż 2 mln zł.
Wobec powyższego Zarząd Spółki podjął w dniu 15 października 2019 r. uchwałę o niedojściu emisji Akcji serii P do skutku, a dokonane do tej pory wpłaty zostaną zwrócone inwestorom.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-15Dariusz Strojewski Wiceprezes Zarządu
2019-10-15Dorota Cacek Wiceprezes Zarzadu


Nazwa jednostki:SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SFINKS POLSKA S.A.
Adres:Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno
Telefon:+48 22 702 71 01
Fax:+48 22 702 71 32
Email:biuro@sfinks.pl
www:www.sfinks.pl
NIP:7251752913
REGON:472247798

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy