pixelg
zawarcie umowy z Legrand Electric Ltd - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

zawarcie umowy z Legrand Electric Ltd

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr12/2019

Data sporządzenia: 2019-07-18
Skrócona nazwa emitenta
SILVAIR INC
Temat
Zawarcie umowy z Legrand Electric Limited
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Silvair, Inc. ( Spółka ) informuje, że w dniu 18 lipca 2019 r., podmiot zależny Spółki - Silvair sp. z o.o. ( Silvair ) zawarł z Legrand Electric Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania ( LEGRAND ) umowę dotyczącą dostawy, udzielenia licencji oraz świadczenia usług, na podstawie której Silvair zobowiązał się dostarczyć oprogramowanie Silvair Firmware ( Firmware ) wraz z kompletem narzędzi służących do wdrażania go na linii produkcyjnej ( Narzędzia ), Silvair zobowiązał się również udzielić licencji na użytkowanie Firmware oraz świadczyć usługi z tym związane ( Umowa Dostawy ).

Na podstawie Umowy Dostawy, Silvair zobowiązał się świadczyć usługi wsparcia dotyczące Firmware i Narzędzi, na warunkach określonych w Umowie Dostawy. Wynagrodzenie Silvair obejmuje opłaty za licencje Firmware oraz za usługę utrzymania Narzędzi na warunkach określonych w Umowie Dostawy.

Na podstawie Umowy Dostawy, LEGRAND zobowiązał się, w szczególności, podejmować określone działania w zakresie współpracy z Silvair co do testowania i produkcji komponentów wykorzystujących Firmware. W związku z powyższym, Silvair udzielił LEGRAND niewyłącznej, obejmującej cały świat, nieprzenoszalnej (z wyjątkiem sublicencji określonych w Umowie Dostawy) licencji na Firmware.

Umowa Dostawy nie określa finansowych zobowiązań stron, w sposób który pozwoliłby na tym etapie na oszacowanie ich wpływu na przyszłą sytuację finansową Spółki oraz wysokość jej przychodów. W przypadku kiedy LEGRAND zakupi istotną liczbę licencji czy też Narzędzi, Umowa Dostawy będzie stanowić istotne źródło przychodów Spółki.

Umowa Dostawy została zawarta na okres 5 lat i nie może być wcześniej rozwiązana, poza wskazanymi w Umowie Dostawy przypadkami związanymi m.in. z naruszeniem postanowień Umowy Dostawy, spadkiem liczby aktywowanych produktów poniżej poziomu ustalonego w Umowie Dostawy lub wszczęciem postępowań związanych z niewypłacalnością, bankructwem, upadłością lub postępowań o podobnym charakterze dotyczącym drugiej strony Umowy Dostawy.

Umowa Dostawy podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory z niej wynikające będą rozstrzygane w drodze arbitrażu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-18Adam GembalaCzłonek Rady Dyrektorów - Dyrektor Finansowy


Nazwa jednostki:SILVAIR INC
Nazwa skrócona jednoskti:SILVAIR INC
Adres:Market Street 717, CA94103 Suite 100, San Francisco
Telefon:+48 12 376 95 98
Email:office@silvair.com
www:silvair.com/pl
NIP:nd
REGON:nd

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Silvair Inc
SILVAIR-REGS
2019-11-29 SA - QS3
2019-10-28 emisja obligacji zamiennych na akcje
2019-09-30 SA-PS
2019-08-08 ustalenia głównych warunków emisji papierów zamiennych
2019-07-26 kupno akcji przez członka rady dyrektorów
2019-07-24 kupno akcji przez członka rady dyrektorów
2019-07-18 zawarcie umowy z Legrand Electric Ltd
2019-07-10 zawarcie umów z OSRAM GmbH

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR