wypłata dywidendy za rok 2017 w wysokości 0,1 zł/akcja - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

WYPŁATA DYWIDENDY ZA ROK 2017 W WYSOKOŚCI 0,1 ZŁ/AKCJA

2018-11-09 13:07:04

Nazwa jednostkiSLASKIEKA
Nazwa skrócona jednostkiSLK
Numer w roku:35/2018
Rok bieżący:2018
Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Emitent ) informuje, iż w związku z uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku Emitenta za rok 2017 (dalej: Uchwała ) w dniu dzisiejszym doszło do wypłaty dywidendy w wysokości 1.041.946,40 zł uprawnionym akcjonariuszom. Zgodnie z Uchwałą zysk netto Emitenta za rok obrotowy 2017 w łącznej kwocie 5.465.259,15 zł został podzielony w następujący sposób: 1.zysk w wysokości 2.323.312,75 zł został przeznaczony na kapitał zapasowy, 2.zysk w wysokości 2.100.000 zł celem wykonania uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych, przeznacza na odpis na kapitał rezerwowy, celem sfinansowana nabycia przez Spółkę akcji własnych, w trybie art. 362 § 1 pkt. 2) oraz pkt. 8) k.s.h., zgodnie z art. 362 § 2 pkt. 3 k.s.h., 3.zysk w wysokości 1.041.946,40 zł został przeznaczony na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Dzień dywidendy ustalono na 10 sierpnia 2018 roku. W wypłacie dywidendy uczestniczyli uprawnieni akcjonariusze Emitenta, w zakresie wszystkich akcji Emitenta. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Imię i nazwiskoStanowisko
Ofka PiechniczekPrezes Zarządu
Kamil KitaCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Śląskie Kamienice SA
SLASKIEKA
2019-08-16 zmiana warunków emisji obligacji serii L1
2019-08-14 Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
2019-07-23 WZO - zwołanie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii L1
2019-07-22 wykup obligacji serii A1
2019-07-19 zawarcie umowy sprzedaży lokali
2019-07-12 kupno akcji przez członka RN
2019-07-12 przedterminowy wykup obligacji serii H2
2019-07-12 wykup obligacji serii H1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d