pixelg
rezygnacja członka RN - 2020-02-21 - STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna (STALEXP)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rezygnacja członka RN - komunikat spółki STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna (STALEXP) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2020

Data sporządzenia: 2020-02-21
Skrócona nazwa emitenta
STALEXPORT AUTOSTRADY
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) - w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - informuje, że w dniu 20 lutego 2020 roku Pan Flavio Ferrari złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 15 marca 2020 roku.
Pan Flavio Ferrari pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-21Emil WąsaczPrezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2020-02-21Mariusz SerwaWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy


Nazwa jednostki:STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:STALEXPORT AUTOSTRADY
Adres:ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Telefon:032 2512211
Fax:032-25 30 795
Email:stalex@stalexport-autostrady.pl
www:stalexport.com.pl
NIP:634-013-42-11
REGON:271936361

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy