Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2017 roku (kończący się 30 czerwca 2017 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2017 roku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

WYBRANE WSTĘPNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2017 ROKU (KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2017 ROKU) ORAZ INFORMACJE O ŚREDNIM DOBOWYM NATĘŻENIU RUCHU PO I PÓŁROCZU 2017 ROKU

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr18/2017
Data sporządzenia:2017-07-19
Skrócona nazwa emitenta
STALEXPORT AUTOSTRADY
Temat
Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2017 roku (kończący się 30 czerwca 2017 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2017 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2017 roku (kończący się 30 czerwca 2017 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2017 roku
Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej:
1) wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2017 roku kończący się 30 czerwca 2017 roku (załącznik nr 1),
2) informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu oraz o przychodach Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków po I półroczu 2017 roku (załącznik nr 2).
Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-czerwiec 2017 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na dane finansowe po dniu opublikowania powyższych danych.
Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za I półrocze 2017 roku, tj. do dnia 3 sierpnia 2017 roku.
O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
PlikOpis
Raport nr 18 ZAŁĄCZNIK wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2017.docxZałącznik
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-19emil WąsaczPrezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2017-07-19Mariusz SerwaWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy


Nazwa jednostki:STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:STALEXPORT AUTOSTRADY
Adres:ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice
Telefon:032 762 75 45
Fax:032-762 75 56
Email:info@stalexport-autostrady.pl
www:www.stalexport-autostrady.pl
NIP:634-013-42-11
REGON:271936361

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d