pixelg
zmiana terminu wykupu obligacji serii F - 2019-06-05 - SYMBIO POLSKA (SYMBIO)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana terminu wykupu obligacji serii F - komunikat spółki SYMBIO POLSKA (SYMBIO) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiSYMBIO POLSKA
Nazwa skrócona jednostkiSYM
Numer w roku:17/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Symbio Polska S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących EBI 16/2018 oraz 18/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, a także 31/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku, 3/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, 7/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, 12/2019 z dnia 7 marca 2019 r., 13/2019 z dnia 15 marca 2019 roku i 14/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku informuję, że Spółka za zgodą wszystkich obligatariuszy - dokonała zmiany warunków emisji obligacji serii F w taki sposób, że termin wykupu obligacji serii F, niewykupionych w dniu 15 marca 2019 roku, przesunięto z dnia 3 czerwca 2019 roku na dzień 31 sierpnia 2019 roku. Dla uniknięcia wątpliwości Spółka informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 roku nie doszło do wykupu jakichkolwiek obligacji. Pozostałe postanowienia warunków emisji obligacji pozostały niezmienione. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Imię i nazwiskoStanowisko
Sebastian FrydrychPrezes Zarządu
Marcin GłówkaProkurent

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy