Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za IV kwartał 2017 roku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

SZACUNKOWE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr2/2018
Data sporządzenia:2018-02-13
Skrócona nazwa emitenta
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.
Temat
Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za IV kwartał 2017 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Tamex, Spółka), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 13 lutego 2018 roku informacji o szacunkowych skonsolidowanych i jednostkowych wybranych danych finansowych w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za IV kwartał 2017 roku i ich zmianach w stosunku do wyników finansowych zaprezentowanych za analogiczne okresy poprzednich lat obrotowych, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał 2017 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczne okresy lat 2014-2016.

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na poprawę wartości przychodów ze sprzedaży w ujęciu narastającym było zwiększenie wartości zamówień realizowanych przez Spółkę w stosunku do roku poprzedniego. Pogorszenie wyniku netto Spółki za IV kwartał 2017 roku oraz w ujęciu narastającym za cztery kwartały 2017 roku w stosunku do analogicznych okresów poprzedniego roku obrotowego wynika m.in. z konieczności przesunięcia rozliczenia części zleceń realizowanych w 2017 roku na I i II kwartał 2018 roku których koszty, w tym koszty podwykonawstwa, były ponoszone jeszcze w 2017 roku. Obowiązek przesunięcia rozliczenia ww. zleceń na I i II kwartał 2018 roku wynika z treści zawartych umów oraz ogólnych zasad rozliczania zamówień publicznych. W związku z powyższym, przesunięte rozliczenia będą miały wpływ na wyniki finansowe Spółki w przyszłych okresach.

Ostateczne wartości danych finansowych zaprezentowanych z niniejszym raporcie zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za IV kwartał 2017 roku.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik - Szacunkowe dane 4Q 2017.pdfSzacunkowe dane za IV kwartał 2017 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-13Edyta SobeckaPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.
Adres:Rydygiera 8/3A, 01-973 Warszawa
Telefon:+48 22 556 24 23
Fax:+48 22 556 24 22
Email:biuro@tamex.com.pl
www:www.tamex.com.pl
NIP:525-133-88-51
REGON:017270901

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d