pixelg
cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie o uchylenie uchwały walnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie o uchylenie uchwały walnego

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr20/2019

Data sporządzenia: 2019-07-18
Skrócona nazwa emitenta
TARCZYŃSKI S.A.
Temat
Cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie o uchylenie uchwały NWZ z dnia 15 stycznia 2018r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Tarczyński S.A. ("Emitent", Spółka ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o złożeniu przez akcjonariusza - Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" - do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy oświadczenia o cofnięciu pozwu o uchylenie względnie o stwierdzenie nieważności uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie finansowania przez Emitenta nabycia emitowanych przez niego akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego w tym celu.
W przedmiotowym oświadczeniu powód zrzekł się roszczeń w stosunku do Emitenta oraz wniósł o umorzenie postępowania w tej sprawie, zwrot nadpłaconej części zaliczki na rzecz Spółki oraz nieobciążanie powoda kosztami procesu na zasadzie art. 102 k.p.c. Cofnięcie pozwu jest konsekwencją zbycia przez akcjonariusza wszystkich posiadanych akcji Spółki do czego akcjonariusz był zobowiązany w sytuacji zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.139 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskimPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-07-18Jacek TarczyńskiPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TARCZYŃSKI S.A.
Adres:Ujeździec Mały 80, 55-100 Ujeździec Mały
Telefon:+48 71 312 12 83
Fax:+48 71 310 30 73
Email:ir@tarczynski.pl
www:www.tarczynski.pl
NIP:915-15-25-484
REGON:932003793

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR