pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2019-11-29 - TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA (TARCZYNSKI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA (TARCZYNSKI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o Rachunkowści
w walucie
data przekazania: 2019-11-29
TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TARCZYŃSKI S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
55-100Ujeździec Mały
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ujeździec Mały80
(ulica)(numer)
+48 71 312 12 83+48 71 310 30 73
(telefon)(fax)
ir@tarczynski.plwww.tarczynski.pl
(e-mail)(www)
915-15-25-484932003793
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody 676 542555 404157 021130 576
Zysk operacyjny34 70026 9868 0546 344
Zysk przed opodatkowaniem 27 69516 2566 4283 822
Skonsolidowany zysk netto 21 73211 0375 0442 595
Zysk netto przypisany właścicielom 21 73211 0375 0442 595
Średnia ważona liczba akcji (podstawowa i rozwodniona) 11 346 93611 346 93611 346 93611 346 936
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 1,920,970,450,23
Całkowite dochody ogółem22 68511 8845 2652 794
Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom 22 68511 8845 2652 794
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 44243 3829 61810 199
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-63 961-28 420-14 845-6 681
Środki pieniężne netto z działalności finansowej11 3557 5042 6351 764
Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto -11 16422 466-2 5915 282
stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa trwałe razem 466 628404 833106 69294 147
Aktywa obrotowe razem 207 850209 52347 52448 726
Suma aktywów 674 478614 356154 216142 874
Zobowiązania krótkoterminowe razem 208 866200 95347 75646 733
Zobowiązania długoterminowe razem264 047226 85860 37352 758
Kapitał własny razem201 565186 54546 08743 383
Kapitał własny przypisany właścicielom201 565186 54546 08743 383
Wyemitowany kapitał akcyjny11 34711 3472 5942 639
Dane dotyczące kwartalnej informacji finansowejod 01.01.2019od 01.01.2018od 01.01.2019od 01.01.2018
do 30.09.2019do 30.09.2018do 30.09.2019do 30.09.2018
Przychody 651 076563 461151 111132 470
Zysk operacyjny35 54828 1828 2506 626
Zysk przed opodatkowaniem 28 58817 4726 6354 108
Zysk netto 22 62512 2525 2512 880
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 02743 8539 75410 310
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-63 961-28 420-14 845-6 682
Środki pieniężne netto z działalności finansowej11 3557 5042 6351 764
Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto -10 55122 921-2 4495 389
stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa obrotowe razem 213 544214 04648 82649 778
Aktywa trwałe razem 466 761404 954106 72294 175
Suma aktywów 680 305619 000155 548143 953
Zobowiązania krótkoterminowe razem 184 245184 54042 12742 916
Zobowiązania długoterminowe razem230 662192 50752 74044 769
Kapitał własny razem206 950190 95247 31844 407
Kapitał podstawowy11 34711 3472 5942 639
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GTA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_wg_MSSF_2019_09.pdfGrupa Tarczyński Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Jacek TarczyńskiPrezes Zarządu
2019-11-29Radosław ChmurakWiceprezes Zarządu
2019-11-29Dawid TarczyńskiWiceprezes Zarządu
2019-11-29Dariusz ŚwierczyńskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TARCZYŃSKI S.A.
Adres:Ujeździec Mały 80, 55-100 Ujeździec Mały
Telefon:+48 71 312 12 83
Fax:+48 71 310 30 73
Email:ir@tarczynski.pl
www:www.tarczynski.pl
NIP:915-15-25-484
REGON:932003793

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Tarczyński SA
TARCZYNSKI
2020-08-28 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-24 powołanie RN
2020-08-24 WZ - podjęte uchwały: powołanie RN, podział zysku
2020-08-12 kandydatura do RN
2020-07-29 opinia RN w sprawie rekomendacji zarządu dot. podziału zysku
2020-07-22 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-29 SA-QSr1
2020-04-30 SA - RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy