Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za 2017 r. i IV kwartał 2017 r. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

SZACUNKOWE WYNIKI GRUPY TAURON POLSKA ENERGIA ZA 2017 R. I IV KWARTAŁ 2017 R.

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2018

Data sporządzenia: 2018-02-13
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za 2017 r. i IV kwartał 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ( Spółka ) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. ( Grupa TAURON ) za 2017 r. oraz za IV kwartał 2017 r.


Wybrane szacunkowe dane finansowe za 2017 r.:
Przychody ze sprzedaży: 17 416 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 3 544 mln zł w tym: a) EBITDA segmentu Wydobycie: (83) mln zł b) EBITDA segmentu Wytwarzanie: 464 mln zł
c) EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 283 mln zł
d) EBITDA segmentu Sprzedaż: 841 mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 1 805 mln zł Zysk netto: 1 388 mln zł
CAPEX: 3 474 mln zł

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za 2017 r.:
Produkcja węgla handlowego: 6,4 mln ton Sprzedaż węgla handlowego: 6,8 mln ton
Produkcja energii elektrycznej brutto: 18,4 TWh
Produkcja ciepła: 12,2 PJ
Dystrybucja energii elektrycznej: 51,4 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 49,1 TWh)
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 34,9 TWh


Wybrane szacunkowe dane finansowe za IV kwartał 2017 r.:
Przychody ze sprzedaży: 4 545 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 667 mln zł w tym: a) EBITDA segmentu Wydobycie: (41) mln zł b) EBITDA segmentu Wytwarzanie: 78 mln zł
c) EBITDA segmentu Dystrybucja: 488 mln zł
d) EBITDA segmentu Sprzedaż: 150 mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 225 mln zł Zysk netto: 194 mln zł
CAPEX: 1 257 mln zł
Dług netto na dzień 31 grudnia 2017 r: 8 047 mln zł Wskaźnik dług netto/EBITDA na dzień 31 grudnia 2017 r.: 2,3

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za IV kwartał 2017 r.:
Produkcja węgla handlowego: 1,8 mln ton Sprzedaż węgla handlowego: 1,8 mln ton
Produkcja energii elektrycznej brutto: 4,4 TWh
Produkcja ciepła: 4,3 PJ
Dystrybucja energii elektrycznej: 13,1 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,6 TWh)
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 9,4 TWh


Istotne czynniki mające wpływ na wyniki IV kwartału 2017 r. (w porównaniu z IV kwartałem 2016 r.):
a) przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w IV kwartale 2017 r. o 120 mln zł. W IV kwartale 2016 r. ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON o 16 mln zł (brak wpływu na EBITDA),
b) zwiększenie stanu rezerw, w szczególności z następujących tytułów:
- utworzenie rezerwy w wysokości 55 mln zł na wypłatę premii jednorazowej dla pracowników (w tym segmenty: Wydobycie: 14 mln zł, Wytwarzanie: 11 mln zł, Dystrybucja: 23 mln zł, Sprzedaż 1 mln zł, Pozostałe 6 mln zł),
- zwiększenie o 26 mln zł rezerwy z tytułu potencjalnych opłat związanych ze służebnością przesyłu (segment Dystrybucja),
- zwiększenie o 17 mln zł rezerw aktuarialnych z tytułu kosztów przeszłego zatrudnienia (segment Wydobycie),
- zwiększenie o 27 mln zł rezerwy z tytułu potencjalnego wzrostu podatku od nieruchomości dotyczącego majątku sieciowego (segment Dystrybucja),
c) rozwiązanie części rezerwy w wysokości 14 mln zł na poczet ewentualnych kar nakładanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (segment Dystrybucja).


Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2017 rok, którego publikację zaplanowano na 13 marca 2018 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-13Marek WadowskiWiceprezes Zarządu
2018-02-13Dariusz NiemiecProkurent


Nazwa jednostki:TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Adres:ks. P. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice
Telefon:(32) 744 27 04
Fax:(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
Email:sekretariat@tauron.pl
www:www.tauron.pl
NIP:9542583988
REGON:240524697

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d