pixelg
terminarz raportów - 2020-01-09 - TELESTRADA (TELESTR)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki TELESTRADA (TELESTR) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiTELESTRADA
Nazwa skrócona jednostkiTLS
Numer w roku:1/2020
Rok bieżący:2020
Na podstawie §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje stałe daty publikowania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty kwartalne: 1. Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2019 - 14.02.2020 2. Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2019 14.02.2020 3. Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2020 14.05.2020 4. Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2020 14.05.2020 5. Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2020 14.08.2020 6. Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2020 14.08.2020 7. Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2020 16.11.2020 8. Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2020 16.11.2020 Raporty roczne: 1. Raport roczny jednostkowy za 2019 rok 29.05.2020 2. Raport roczny skonsolidowany za 2019 rok 29.05.2020 Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących. Dodatkowo Zarząd Spółki podtrzymuje warunki zobowiązania z dnia 16.09.2015 roku (Raport bieżący 42/2015) do przekazywania comiesięcznych danych dotyczących liczby aktywnych kart SIM w grupie kapitałowej Telestrada na koniec miesiąca poprzedniego. Dane dotyczące liczby aktywnych kart SIM przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia następnego miesiąca.
Plik
harmonogram przekazywania raportów 2020.pdf (75 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Jacek LichotaPrees Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Telestrada SA
TELESTR
2020-09-23 korekta Rb dot. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji
2020-09-23 korekta Rb dot. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji
2020-09-22 wyniki VIII.2020
2020-09-22 wyniki VIII.2020
2020-09-18 zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji
2020-09-18 zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji
2020-08-24 wyniki VII.2020
2020-08-24 wyniki VII.2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy