pixelg
SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-22
TIM SA
(pełna nazwa emitenta)
TIMHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-612Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jaworska13
(ulica)(numer)
(0-71) 37 61 621(0-71) 37 61 620
(telefon)(fax)
zarzad@tim.plwww.timsa.pl
(e-mail)(www)
897 000 96 78930339253
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Grupa Kapitałowa TIM
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2075481939564829246419
Zysk (strata) z działalności operacyjnej714130631662733
Zysk (strata) brutto511729081191696
Zysk (strata) netto38662397900574
Zysk (strata) udziałowców niesprawujacych kontroli-(9)-(2)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej313957677301382
Przepływy pieniężne netto z dzialalności inwestycyjnej (2739)(1649)(637)(395)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(916)(927)(213)(222)
Przepływy pienięzne netto, razem(516)3191(120)765
stan na dzień 31.03.2019stan na dzień 31.12.2018stan na dzień 31.03.2019stan na dzień 31.12.2018
Aktywa, razem44875337002210433086052
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2935372146366824449915
Zobowiązania długoterminowe11063336121257218400
Zobowiązania krótkoterminowe1829041785154252341515
Kapitał własny jednostki dominującej1552161553863608636136
Kapitał zakładowy221992219951615163
Liczba akcji ( w tys. szt)22199221992219922199
01.01.2019-31.03.201901.01.2018-31.03.201801.01.2019-31.03.201901.01.2018-31.03.2018
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,170,110,040,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,170,110,040,03
stan na 31.03.2019stan na 31.12.2018stan na 31.03.2019stan na 31.03.2018
Wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł/EUR)6,997,001,631,63
Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję ( w zł/EUR)6,997,001,631,63
TIM S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1880511754624375541933
Zysk (strata) z działalności operacyjnej745926721736639
Zysk (strata) brutto729826721698639
Zysk (strata) netto572622611332541
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej11183374260807
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3790)(566)(881)(135)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej201141146898
Przepływy pieniężne netto, razem(661)3219(153)770
stan na dzień 31.03.2019stan na dzień 31.12.2018stan na dzień 31.03.2019stan na dzień 31.12.2018
Aktywa , razem3472083312288072277030
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1776411673874129838927
Zobowiązania długoterminowe13558524531521220
Zobowiązania krótkoterminowe1640831621423814637707
Kapitał własny jednostki dominującej1695671638413942238103
Kapitał zakładowy221992219951615163
Liczba akcji ( w tys. szt)22199221992219922199
01.01.2019-31.03.201901.01.2018-31.03.201801.01.2019-31.03.201901.01.2018-31.03.2018
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,260,100,060,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,260,100,060,02
stan na dzień 31.03.2019stan na dzień 31.12.2018stan na dzień 31.03.2019stan na dzień 31.12.2018
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,647,381,781,72
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje ( w zł/EUR)7,647,381,781,72

Zastosowany do przeliczeń kurs EUR: kurs średnoroczny: 31.03.2019 r - 4,2978 PLN; 31.03.2018 r - 4,1784 PLN; 31.12.2018 r - 4,2669 PLN; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 31.03.2019 r - 4,3013 PLN; 31.03.2018 r - 4,2085 PLN; 31.12.2018 r - 4,3 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TIM - 1Q_2019.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TIM za okres 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-22Krzysztof FoltaPrezes Zarządu
2019-05-22Piotr TokarczukCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:TIM SA
Nazwa skrócona jednoskti:TIM
Adres:Jaworska 13, 53-612 Wrocław
Telefon:(0-71) 37 61 621
Fax:(0-71) 37 61 620
Email:zarzad@tim.pl
www:www.timsa.pl
NIP:897 000 96 78
REGON:930339253

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
TIM SA
TIM
2019-12-03 kupno akcji przez osobę powiązaną
2019-12-02 wyniki XI.2019
2019-11-29 kupno akcji przez członka zarządu
2019-11-27 kupno akcji przez członka zarządu
2019-11-25 sprzedaż akcji przez Norges Bank
2019-11-25 kupno akcji przez członka zarządu
2019-11-22 kupno akcji przez członka zarządu
2019-11-20 SA - QSr3

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR