pixelg
aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym - 2019-12-10 - TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (TOYA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym - komunikat spółki TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (TOYA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr32/2019

Data sporządzenia: 2019-12-10
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Aneks z dnia 10 grudnia 2019 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TOYA S.A. informuje, iż w dniu 10 grudnia 2019r. TOYA S.A. zawarła z Bankiem Handlowym S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 16 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10 (dalej: Umowa ), o której mowa w Prospekcie emisyjnym w pkt 25.1.4.

Na mocy przedmiotowego aneksu data ostatecznej spłaty kredytu została ustalona na dzień 11 grudnia 2020 r.
Zgodnie z aneksem zabezpieczenie kredytu stanowi:
a) Hipoteka kaucyjna do kwoty 15 000 000 zł. Ustanowiona na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 13-15 wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia
b) Cesja wierzytelności na należnościach handlowych od odbiorców zagranicznych i krajowych zgodnie z Umową cesji Wierzytelności nr BDK/CWBP/000054601/0025/18 z 14 grudnia 2018r. oraz z Umową Cesji Wierzytelności Nr BDK/CWP/000054601/0129/10 z dnia 22 grudnia 2010r.
Pozostałe warunki Umowy pozostały bez istotnych zmian i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-10Grzegorz PinkoszPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TOYA S.A.
Adres:Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 32 46 200
Fax:+48 71 32 46 216
NIP:895-16-86-107
REGON:932093253

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Toya SA
TOYA
2020-06-22 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-17 WZ - podjęte uchwały
2020-06-17 WZ - zmiana porządku obrad
2020-06-17 udzielenie pełnomocnictwa na walne przez Tomasza Koprowskiego
2020-05-29 WZ - zmiana porządku obrad
2020-05-27 WZ - żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
2020-05-21 WZ - projekty uchwał
2020-05-21 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy