pixelg
rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr7/2019

Data sporządzenia: 2019-05-21
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TOYA S.A. (dalej: Spółka) we Wrocławiu informuje, że w dniu 21 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia całości zysku spółki za rok obrotowy 2018, w kwocie 39 245 461,70 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden 70/100 zł) na kapitał zapasowy. Powyższa rekomendacja zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej celem jej oceny zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych.
Intencją Zarządu Spółki jest przeznaczenie 15 705 000 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset pięć tysięcy 00/100 zł) na realizację nabycia akcji własnych Spółki TOYA S.A. w celach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. Tym samym Zarząd Spółki będzie proponować podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. uchwały w sprawie utworzenia z kwot, które mogą zostać przeznaczone do podziału, kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A.
W opinii Zarządu Spółki parametry nabycia akcji własnych wskazane uchwale Zarządu nr 02/05/2019 podjętej w dniu 21/05/2019 w sprawie planowanego nabycia akcji własnych TOYA S.A. oraz raporcie bieżącym nr 6/2019 z dnia 21/05/2019 są ustalone w taki sposób, że przeprowadzenie nabycia akcji własnych leży w najlepszym interesie Akcjonariuszy TOYA S.A. a możliwość przeznaczenia ich do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, a także przeniesienia posiadania Akcji w związku z realizacją potencjalnych akwizycji w ramach dalszego rozwoju Spółki lub umorzenie potencjalnie przyczyni się do wzrostu wartości akcji Spółki TOYA S.A. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a w konsekwencji do wzrostu wartości zainwestowanego przez Akcjonariuszy kapitału. Rekomendacja co do pozostawienia zysku w Spółce TOYA S.A. uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz dalszą realizację planów rozwoju Grupy Kapitałowej TOYA S.A., zakładających zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w związku z ciągłym poszerzaniem asortymentu, zapewnieniem optymalnej wartości zapasów magazynowych i realizacją zamierzeń inwestycyjnych.
Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-21Grzegorz Pinkosz


Nazwa jednostki:TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TOYA S.A.
Adres:Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 32 46 200
Fax:+48 71 32 46 216
NIP:895-16-86-107
REGON:932093253

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Toya SA
TOYA
2019-12-10 aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
2019-12-10 rejestracja spółki zależnej prawa chińskiego
2019-11-27 utworzenie i objęcie udziałów spółki zależnej
2019-11-26 WZ - projekty uchwał
2019-11-26 WZ - zwołanie walnego
2019-11-13 WZ - wniosek zwołania walnego
2019-11-07 SA - QSr3
2019-09-17 aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR