pixelg
utworzenie i objęcie udziałów spółki zależnej - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

utworzenie i objęcie udziałów spółki zależnej

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr30/2019

Data sporządzenia: 2019-11-27
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Podjęcie decyzji w przedmiocie utworzenia spółki zależnej, objęcia udziałów w spółce zależnej oraz rozporządzenia składnikami majątku spółki TOYA S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TOYA S.A. (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 50/2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w przedmiocie podjęcia decyzji o przystąpieniu do negocjacji, informuje, że w dniu 27 listopada 2019r. na skutek prowadzonych negocjacji podjął decyzję o utworzeniu spółki zależnej zlokalizowanej w Baibu Town, miejscowości położonej w prowincji Zhejiang Chińskiej Republiki Ludowej.
Zgodnie z intencją Emitenta Spółka Zależna ma być uprawniona m.in. do nabycia tytułu prawnego do nieruchomości gruntowej na terenie strefy ekonomicznej w Baibu Town, miejscowości położonej w prowincji Zhejiang Chińskiej Republiki Ludowej oraz wybudowania magazynu. Emitent w spółce zależnej zamierza objąć 100 % udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa, o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej kwoty 8.000.000 (słownie: osiem milionów) dolarów amerykańskich. Kapitał rejestrowy spółki zależnej wyniesie 8.000.000 (słownie: osiem milionów) dolarów amerykańskich a udziały, akcje lub inne tytuły uczestnictwa będą w całości pokryte wkładem pieniężnym.
Dodatkowo oprócz kapitału rejestrowego, spółka zależna będzie mogła być dokapitalizowana łączną kwotą nieprzekraczającą 7.000.000 (słownie: siedem milionów) dolarów amerykańskich. Przedmiotowe dokapitalizowanie może nastąpić zarówno w formie pożyczki jak i kredytu bankowego.
W związku z powyższym, w celu umożliwienia Emitentowi objęcia udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w spółce zależnej o których mowa powyżej, jak również jej późniejszego dokapitalizowania, Zarząd Spółki postanowił rozporządzić na mocy jednej lub kilku czynności prawnych, składnikami majątku Emitenta w postaci środków pieniężnych jak niżej: kwota 8.000.000 (słownie: osiem milionów) dolarów amerykańskich zostanie przeznaczona na potrzeby dokonania objęcia udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa o których mowa powyżej;
kwota nieprzekraczająca 7.000.000 (słownie: siedem milionów) dolarów amerykańskich może zostać przeznaczona na dokapitalizowanie spółki zależnej.

Kapitał rejestrowy Spółki Zależnej w wysokości 8.000.000 dolarów amerykańskich, zostanie wniesiony przez Emitenta nie później niż 2 lata od dnia rejestracji spółki zależnej. Emitent informuje jednocześnie, że Rada Nadzorcza TOYA S.A. uchwałą nr 20/RN/2019 z dnia 27 listopada 2019 wyraziła zgodę na objęcie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w Spółce Zależnej, oraz zgodę na rozporządzenie przez Zarząd Spółki, na mocy jednej lub kilku czynności prawnych, składnikami majątku Spółki w postaci środków pieniężnych zgodnie z powyżej wskazanymi parametrami. O rejestracji Spółki Zależnej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-27Grzegorz PinkoszPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TOYA S.A.
Adres:Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 32 46 200
Fax:+48 71 32 46 216
NIP:895-16-86-107
REGON:932093253

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Toya SA
TOYA
2020-01-24 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-01-20 akcje w posiadaniu pełnomocnika Tomasza Koprowskiego
2020-01-20 WZ - podjęte uchwały
2019-12-10 aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
2019-12-10 rejestracja spółki zależnej prawa chińskiego
2019-11-27 utworzenie i objęcie udziałów spółki zależnej
2019-11-26 WZ - projekty uchwał
2019-11-26 WZ - zwołanie walnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR