pixelg
utworzenie i objęcie udziałów spółki zależnej - 2019-11-27 - TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (TOYA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

utworzenie i objęcie udziałów spółki zależnej - komunikat spółki TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (TOYA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr30/2019

Data sporządzenia: 2019-11-27
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Podjęcie decyzji w przedmiocie utworzenia spółki zależnej, objęcia udziałów w spółce zależnej oraz rozporządzenia składnikami majątku spółki TOYA S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TOYA S.A. (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 50/2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w przedmiocie podjęcia decyzji o przystąpieniu do negocjacji, informuje, że w dniu 27 listopada 2019r. na skutek prowadzonych negocjacji podjął decyzję o utworzeniu spółki zależnej zlokalizowanej w Baibu Town, miejscowości położonej w prowincji Zhejiang Chińskiej Republiki Ludowej.
Zgodnie z intencją Emitenta Spółka Zależna ma być uprawniona m.in. do nabycia tytułu prawnego do nieruchomości gruntowej na terenie strefy ekonomicznej w Baibu Town, miejscowości położonej w prowincji Zhejiang Chińskiej Republiki Ludowej oraz wybudowania magazynu. Emitent w spółce zależnej zamierza objąć 100 % udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa, o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej kwoty 8.000.000 (słownie: osiem milionów) dolarów amerykańskich. Kapitał rejestrowy spółki zależnej wyniesie 8.000.000 (słownie: osiem milionów) dolarów amerykańskich a udziały, akcje lub inne tytuły uczestnictwa będą w całości pokryte wkładem pieniężnym.
Dodatkowo oprócz kapitału rejestrowego, spółka zależna będzie mogła być dokapitalizowana łączną kwotą nieprzekraczającą 7.000.000 (słownie: siedem milionów) dolarów amerykańskich. Przedmiotowe dokapitalizowanie może nastąpić zarówno w formie pożyczki jak i kredytu bankowego.
W związku z powyższym, w celu umożliwienia Emitentowi objęcia udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w spółce zależnej o których mowa powyżej, jak również jej późniejszego dokapitalizowania, Zarząd Spółki postanowił rozporządzić na mocy jednej lub kilku czynności prawnych, składnikami majątku Emitenta w postaci środków pieniężnych jak niżej: kwota 8.000.000 (słownie: osiem milionów) dolarów amerykańskich zostanie przeznaczona na potrzeby dokonania objęcia udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa o których mowa powyżej;
kwota nieprzekraczająca 7.000.000 (słownie: siedem milionów) dolarów amerykańskich może zostać przeznaczona na dokapitalizowanie spółki zależnej.

Kapitał rejestrowy Spółki Zależnej w wysokości 8.000.000 dolarów amerykańskich, zostanie wniesiony przez Emitenta nie później niż 2 lata od dnia rejestracji spółki zależnej. Emitent informuje jednocześnie, że Rada Nadzorcza TOYA S.A. uchwałą nr 20/RN/2019 z dnia 27 listopada 2019 wyraziła zgodę na objęcie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w Spółce Zależnej, oraz zgodę na rozporządzenie przez Zarząd Spółki, na mocy jednej lub kilku czynności prawnych, składnikami majątku Spółki w postaci środków pieniężnych zgodnie z powyżej wskazanymi parametrami. O rejestracji Spółki Zależnej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-27Grzegorz PinkoszPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TOYA S.A.
Adres:Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 32 46 200
Fax:+48 71 32 46 216
NIP:895-16-86-107
REGON:932093253

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy