WZ - projekty uchwał - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

WZ - PROJEKTY UCHWAŁ

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr11/2019
Data sporządzenia:2019-05-29
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca 2019, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, (zwanej dalej Spółka ), w związku z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2019 r. (raport bieżący nr 10/2019 z dnia 29 maja 2019) w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki TOYA S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A., oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018.
Załączniki
PlikOpis
Projekty uchwał ZWZA 2019.pdfProjekty uchwał ZWZA 2019
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki TOYA S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA (...).docx.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki TOYA S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA (...)
Sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018.pdfSprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-29Radosław Czajkowski z up. Prezesa ZarząduPrawnik


Nazwa jednostki:TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TOYA S.A.
Adres:Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 32 46 200
Fax:+48 71 32 46 216
NIP:895-16-86-107
REGON:932093253

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Toya SA
TOYA
2019-08-05 WZ - projekty uchwał
2019-08-05 WZ - zwołanie walnego,
2019-07-22 WZ - zgłoszenie żądania zwołania walnego
2019-06-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-26 WZ - zgłoszone sprzeciwy
2019-06-26 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2019-06-26 akcje w posiadaniu pełnomocnika Tomasza Koprowskiego
2019-06-14 WZ - zgłoszony projekt uchwały

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d