pixelg
SA-QSr1 - 2019-05-22 - TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (TSGAMES)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (TSGAMES) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-05-22
TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TEN SQUARE GAMES S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-162Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Długosza60
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8982196752021744780
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto45 30414 40010 5513 446
Koszt wytworzenia sprzedanych usług1 9191 641447393
Zysk (strata) na działalności operacyjnej12 2966 2652 8641 499
Zysk (strata) brutto12 6746 2292 9521 491
Zysk (strata) netto10 3564 9992 4121 196
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 0053 5002 796838
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 002-353-233-85
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0000
Liczba akcji (w szt)7 225 0007 275 0007 225 0007 275 000
Średniważona liczba akcji (w szt)7 254 2137 275 0007 254 2137 275 000
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR)1,430,330,690,16
dane na dzień 31.03.2019 oraz 31.12.2018
Aktywa trwałe3 7338682 701628
Aktywa obrotowe70 39916 36751 76612 039
Kapitał własny52 53812 21542 0849 787
Zobowiązania długoterminowe50011635984
Zobowiązania krótkoterminowe21 0934 90412 0242 796
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto44 87213 94710 4503 338
Koszt wytworzenia sprzedanych usług1 9131 429445342
Zysk (strata) na działalności operacyjnej12 0306 1302 8021 467
Zysk (strata) brutto12 5306 0502 9181 448
Zysk (strata) netto10 2474 8822 3861 168
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 7843 0132 512721
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 002-296-233-71
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0000
Liczba akcji (w szt)7 225 0007 275 0007 225 0007 275 000
Średniważona liczba akcji (w szt)7 254 2137 275 0007 254 2137 275 000
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR)1,410,330,670,16
dane na dzień 31.03.2019 oraz 31.12.2018
Aktywa trwałe3 7382 706869629
Aktywa obrotowe69 51751 02016 16211 865
Kapitał własny51 69641 35112 0199 616
Zobowiązania długoterminowe51237111986
Zobowiązania krótkoterminowe21 04912 0054 8942 792


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
TSG raport 1Q19.pdfraport 1Q19
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-22Maciej Popowicz
Prezes Zarządu
2019-05-22Arkadiusz PernalWiceprezes Zarządu
2019-05-22Magdalena JurewiczCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TEN SQUARE GAMES S.A.
Adres:Długosza 60, 51-162 Wrocław
NIP:8982196752
REGON:021744780

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ten Square Games SA
TSGAMES
2020-06-01 powołanie członków RN
2020-06-01 dopuszczeniu akcji serii B do obrotu
2020-05-25 SA-QSr1
2020-05-21 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2020-05-21 warunkowa rejestracja akcji serii B w KDPW
2020-05-21 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-20 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-20 powołanie członków RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy