SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

SA-QSR1

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-05-22
TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TEN SQUARE GAMES S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-162Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Długosza60
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8982196752021744780
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto45 30414 40010 5513 446
Koszt wytworzenia sprzedanych usług1 9191 641447393
Zysk (strata) na działalności operacyjnej12 2966 2652 8641 499
Zysk (strata) brutto12 6746 2292 9521 491
Zysk (strata) netto10 3564 9992 4121 196
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 0053 5002 796838
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 002-353-233-85
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0000
Liczba akcji (w szt)7 225 0007 275 0007 225 0007 275 000
Średniważona liczba akcji (w szt)7 254 2137 275 0007 254 2137 275 000
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR)1,430,330,690,16
dane na dzień 31.03.2019 oraz 31.12.2018
Aktywa trwałe3 7338682 701628
Aktywa obrotowe70 39916 36751 76612 039
Kapitał własny52 53812 21542 0849 787
Zobowiązania długoterminowe50011635984
Zobowiązania krótkoterminowe21 0934 90412 0242 796
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto44 87213 94710 4503 338
Koszt wytworzenia sprzedanych usług1 9131 429445342
Zysk (strata) na działalności operacyjnej12 0306 1302 8021 467
Zysk (strata) brutto12 5306 0502 9181 448
Zysk (strata) netto10 2474 8822 3861 168
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 7843 0132 512721
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 002-296-233-71
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0000
Liczba akcji (w szt)7 225 0007 275 0007 225 0007 275 000
Średniważona liczba akcji (w szt)7 254 2137 275 0007 254 2137 275 000
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR)1,410,330,670,16
dane na dzień 31.03.2019 oraz 31.12.2018
Aktywa trwałe3 7382 706869629
Aktywa obrotowe69 51751 02016 16211 865
Kapitał własny51 69641 35112 0199 616
Zobowiązania długoterminowe51237111986
Zobowiązania krótkoterminowe21 04912 0054 8942 792


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
TSG raport 1Q19.pdfraport 1Q19
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-22Maciej Popowicz
Prezes Zarządu
2019-05-22Arkadiusz PernalWiceprezes Zarządu
2019-05-22Magdalena JurewiczCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TEN SQUARE GAMES S.A.
Adres:Długosza 60, 51-162 Wrocław
NIP:8982196752
REGON:021744780

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ten Square Games SA
TSGAMES
2019-08-29 kupno akcji przez osobę powiązaną
2019-08-28 SA - PSr
2019-08-07 objęcie akcji przez osobę powiązaną
2019-08-07 rejestracja zmian statutu
2019-07-04 wyniki Q2.2019
2019-06-12 podwyższenie kapitału zakładowego
2019-06-11 uzupełnienie informacji w zakresie sprawozdania zarządu za 2018
2019-05-24 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d