pixelg
wypłata dywidendy 3,78 zł/akcja - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

wypłata dywidendy 3,78 zł/akcja

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr20/2019

Data sporządzenia: 2019-05-24
Skrócona nazwa emitenta
TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat
Informacja na temat dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ten Square Games S.A. Spółka informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, w myśl której zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 37.022.951,00 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych) zostanie podzielony w następujący sposób:
1) kwota 27.310.500,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy i pięćset złotych) zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 3,78 złotych (słownie: trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy) na akcję;
2) kwota 9.712.451,00 złotych (słownie: dziewięć milionów siedemset dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 5 czerwca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 19 czerwca 2019 roku.

Liczba akcji uprawnionych do dywidendy to: 7.225.000 akcje.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-24Maciej PopowiczPrezes Zarządu
2019-05-24Arkadiusz PernalWiceprezes Zarządu
2019-05-24Magdalena JurewiczCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TEN SQUARE GAMES S.A.
Adres:Długosza 60, 51-162 Wrocław
NIP:8982196752
REGON:021744780

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ten Square Games SA
TSGAMES
2019-10-21 zawiązanie porozumienia akcjonariuszy
2019-10-08 wyniki Q3.2019
2019-09-24 otrzymanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego
2019-08-29 kupno akcji przez osobę powiązaną
2019-08-28 SA - PSr
2019-08-07 objęcie akcji przez osobę powiązaną
2019-08-07 rejestracja zmian statutu
2019-07-04 wyniki Q2.2019

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR