Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZAWIADOMIENIE Z ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ – ZEJŚCIE PONIŻEJ PROGU 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

2014-09-01

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
Arkusz Plik
RAPORT BIEŻĄCY zal UBT ESPI 17-2014 - zawiadomienie art 69_EQUES Investments TFI (508 KB)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-09-01
Skrócona nazwa emitenta
UBOAT-LINE S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Uboat - Line S.A. informuje, iż w dniu 1 września 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło od EQUES Investment TFI S.A. zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Uboat - Line S.A. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
zal UBT ESPI 17-2014 - zawiadomienie art 69_EQUES Investments TFI.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-09-01 Grzegorz Misiąg Prezes


Nazwa jednostki:UBOAT-LINE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:UBOAT-LINE S.A.
Adres:Kwiatkowskiego 60 lok 122, 81-156 Gdynia
Telefon:+48 731 999 012
Fax:+48 58 71 28 300
NIP:958 163 67 89

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d