pixelg
rozwiązanie umowy pomiędzy akcjonariuszami - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

rozwiązanie umowy pomiędzy akcjonariuszami

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr136/2019

Data sporządzenia: 2019-07-30
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Rozwiązanie umowy pomiędzy akcjonariuszami Ultimate Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2018 informuje iż w dniu 30.07.2019 r. została rozwiązana na mocy porozumienia stron umowa z dnia 24.06.2018 r. pomiędzy akcjonariuszami Ultimate Games S.A. tj. pomiędzy PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie ( PlayWay ) a Prezesem Zarządu Emitenta Panem Mateuszem Zawadzkim ( Prezes Zarządu ) (dalej Umowa Akcjonariuszy ).

Strony Umowy Akcjonariuszy zgodnie uznały , że z uwagi na potencjał oraz wyniki finansowe Spółki, a także zakres prowadzonej przez Spółkę działalności, założenia opisane w Umowie Akcjonariuszy nie były adekwatne do faktycznych możliwości Spółki oraz osiąganych przez nią wyników. Jednocześnie Umowa Akcjonariuszy odnosiła się jedynie do 2018 r., a intencją Stron jest związanie Prezesa Zarządu Emitenta ze Spółką na okres przynajmniej kilku najbliższych lat.

W związku z okolicznościami, o których mowa powyżej strony Umowy Akcjonariuszy jako akcjonariusze reprezentujący ponad 57% kapitału zakładowego Spółki - zobowiązały się wypracować zasady nowego programu motywacyjnego ( Program ), który zostanie przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy którego Prezes Zarządu, pod warunkiem spełnienia określonych w Programie przesłanek (opartych na osiąganych przez Spółkę wynikach finansowych), będzie uprawniony do nabycia określonej ilości akcji Spółki, wyemitowanych w ramach nowej emisji akcji, przy czym Program będzie przewidziany na minimum 3 najbliższe lata obrotowe.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-30Mateusz ZawadzkiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ULTIMATE GAMES S.A.
Adres:Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa
Telefon:+48 508 379 738
Fax:+48 22 378 29 45
NIP:5311693692
REGON:363587998

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR