pixelg
wyniki za Q1.2019 - 2019-04-20 - ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ULTGAMES)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki za Q1.2019 - komunikat spółki ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ULTGAMES) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr58/2019

Data sporządzenia: 2019-04-20
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w związku z powzięciem informacji o szacunkowych danych finansowych Spółki za okres I kwartału 2019 r. tj. od 1.01.2019 r. do 31.03.2019 r., niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej komunikat w powyższym zakresie.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, szacunki wybranych danych finansowych Spółki za I kwartał 2019 r. przedstawiają się następująco:

- Przychody 1,42 mln zł; - Zysk brutto 0,71 mln zł;
- Zysk netto 0,67 mln zł.
Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy i mogą ulec zmianie.
Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż w I kwartale 2019 r. nie zostały ujęte przychody z gier mających premierę na konsoli Nintendo Switch w miesiącu marcu 2019 r. z uwagi na specyfikę rozliczeń zostaną one zaksięgowane, po otrzymaniu stosownych raportów, na początku miesiąca maja 2019 r.
Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki wynikające z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation) i podana do wiadomości publicznej ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany wyników finansowych (wzrost przychodów o 204%, wzrost zysku netto o 312%) względem okresu porównywalnego.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-20Mateusz ZawadzkiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ULTIMATE GAMES S.A.
Adres:Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa
Telefon:+48 508 379 738
Fax:+48 22 378 29 45
Email:contact@ultimate-games.com
www:www.ultimate-games.com
NIP:5311693692
REGON: 363587998

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy