pixelg
zawarcie zleceń wydawniczych na podstawie ramowej umowy o współpracy - 2019-06-12 - ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ULTGAMES)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie zleceń wydawniczych na podstawie ramowej umowy o współpracy - komunikat spółki ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ULTGAMES) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr103/2019

Data sporządzenia: 2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Zawarcie zleceń wydawniczych na podstawie ramowej umowy o współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka , Emitent ) informuje, że działając w oparciu o zapisy ramowej umowy o współpracy z dnia 25.04.2019 r. zawartej pomiędzy Spółką a Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ( GF ) o której to podpisaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 65/2019, w dniu 12.06.2019 r. został zawarty szereg zleceń wydawniczych na mocy których strony będą współpracować przy produkcji i wydawnictwie ok. 30 gier komputerowych na platformy PC i konsole. Umowa dotyczy przede wszystkim gier nowych (ok. 20 tytułów), ale wśród zleceń znalazły się również takie, które znajdują się już w portfolio wydawniczym Emitenta.

Główne nowe gry do wydania (nazwy robocze):

1. Cooking Champions;
2. Electrician Simulator;
3. Hero: Flood Rescue;
4. Drill Deal;
5. Distillery Simulator (Moonshiners Simulator);
6. Narco Tycoon;
7. Bakery Simulator.

Część z ww. gier została już opublikowana w serwisie Steam pod następującymi linkami:
https://store.steampowered.com/app/1083300/Drill_Deal/
https://store.steampowered.com/app/1031120/Bakery_Simulator/
https://store.steampowered.com/app/1080020/Electrician_Simulator/
https://store.steampowered.com/app/1057600/Moonshiners_Simulator/
https://store.steampowered.com/app/1026720/HERO_Flood_Rescue/

W ww. projektach Emitent będzie pełnił rolę Wydawcy i ogólnego nadzoru nad procesem produkcji w zamian za określony % ze sprzedaży danego tytułu, przy jednoczesnym braku partycypacji w kosztach wytworzenia gier. Premiery ww. gier planowane są na lata 2019 - 2020 i będą systematycznie publikowane w Planie Premier znajdującym się pod linkiem: https://ultimate-games.com/plan-premier/
Jeśli chodzi o gry znajdujące się w obecnym portfolio wydawniczym Emitenta, to współpraca obejmuje m.in.:

1. Bug Academy;
2. City Eye;
3. Pangeon;
4. Gunsligers and Zombies;
5. Inquisitor: The Hammer of Witches;
6. Farming Life;
7. Sapper - Defuse The Bomb.
W ww. projektach GF będzie pełnił rolę współwydawcy przeznaczając ustalony każdorazowo przez strony budżet m.in. na dewelopment i dodatkową promocję danego tytułu - w zamian za określony % ze sprzedaży danej gry. Premiery ww. gier planowane są na lata 2019 i 2020 zgodnie z opublikowanym na stronie www. Emitenta Planem wydawniczym.
W ocenie Zarządu Spółki podpisanie zleceń wydawniczych na kolejne nowe gry (ok. 20 gier) pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój skali działalności Emitenta a co z tym związane na systematyczne zwiększanie przychodów i zysku netto w najbliższym czasie.
Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie Emitent skupia swoje działania na: a) symulatorach tworzonych przez własne, wewnętrzne zespoły deweloperskie takich jak m.in. Wanking Simulator, Repo Man, Ultimate Fishing Simulator (z których to Emitent zachowuje nie mniej niż 80% zysku netto) b) tytułach tworzonych na licencji Discovery Channel (Deadliest Catch, Naked and Afraid) c) oraz rozwoju segmentu gier na konsole Zarząd Spółki uznaje za zasadne zaangażowanie dodatkowych zasobów ludzkich i środków ze strony GF przy współpracy w zakresie tytułów znajdujących się już w portfolio wydawniczym Spółki co zdaniem Zarządu Emitenta może korzystnie wpłynąć na sprzedaż danego tytułu a przy tym znacząco ogranicza ryzyko finansowe Emitenta związane z niepowodzeniem danej gry.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-12Mateusz ZawadzkiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ULTIMATE GAMES S.A.
Adres:Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa
Telefon:+48 508 379 738
Fax:+48 22 378 29 45
Email:contact@ultimate-games.com
www:www.ultimate-games.com
NIP:5311693692
REGON: 363587998

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy