zawarcie zleceń wydawniczych na podstawie ramowej umowy o współpracy - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZAWARCIE ZLECEŃ WYDAWNICZYCH NA PODSTAWIE RAMOWEJ UMOWY O WSPÓŁPRACY

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr103/2019

Data sporządzenia: 2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Zawarcie zleceń wydawniczych na podstawie ramowej umowy o współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka , Emitent ) informuje, że działając w oparciu o zapisy ramowej umowy o współpracy z dnia 25.04.2019 r. zawartej pomiędzy Spółką a Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ( GF ) o której to podpisaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 65/2019, w dniu 12.06.2019 r. został zawarty szereg zleceń wydawniczych na mocy których strony będą współpracować przy produkcji i wydawnictwie ok. 30 gier komputerowych na platformy PC i konsole. Umowa dotyczy przede wszystkim gier nowych (ok. 20 tytułów), ale wśród zleceń znalazły się również takie, które znajdują się już w portfolio wydawniczym Emitenta.

Główne nowe gry do wydania (nazwy robocze):

1. Cooking Champions;
2. Electrician Simulator;
3. Hero: Flood Rescue;
4. Drill Deal;
5. Distillery Simulator (Moonshiners Simulator);
6. Narco Tycoon;
7. Bakery Simulator.

Część z ww. gier została już opublikowana w serwisie Steam pod następującymi linkami:
https://store.steampowered.com/app/1083300/Drill_Deal/
https://store.steampowered.com/app/1031120/Bakery_Simulator/
https://store.steampowered.com/app/1080020/Electrician_Simulator/
https://store.steampowered.com/app/1057600/Moonshiners_Simulator/
https://store.steampowered.com/app/1026720/HERO_Flood_Rescue/

W ww. projektach Emitent będzie pełnił rolę Wydawcy i ogólnego nadzoru nad procesem produkcji w zamian za określony % ze sprzedaży danego tytułu, przy jednoczesnym braku partycypacji w kosztach wytworzenia gier. Premiery ww. gier planowane są na lata 2019 - 2020 i będą systematycznie publikowane w Planie Premier znajdującym się pod linkiem: https://ultimate-games.com/plan-premier/
Jeśli chodzi o gry znajdujące się w obecnym portfolio wydawniczym Emitenta, to współpraca obejmuje m.in.:

1. Bug Academy;
2. City Eye;
3. Pangeon;
4. Gunsligers and Zombies;
5. Inquisitor: The Hammer of Witches;
6. Farming Life;
7. Sapper - Defuse The Bomb.
W ww. projektach GF będzie pełnił rolę współwydawcy przeznaczając ustalony każdorazowo przez strony budżet m.in. na dewelopment i dodatkową promocję danego tytułu - w zamian za określony % ze sprzedaży danej gry. Premiery ww. gier planowane są na lata 2019 i 2020 zgodnie z opublikowanym na stronie www. Emitenta Planem wydawniczym.
W ocenie Zarządu Spółki podpisanie zleceń wydawniczych na kolejne nowe gry (ok. 20 gier) pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój skali działalności Emitenta a co z tym związane na systematyczne zwiększanie przychodów i zysku netto w najbliższym czasie.
Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie Emitent skupia swoje działania na: a) symulatorach tworzonych przez własne, wewnętrzne zespoły deweloperskie takich jak m.in. Wanking Simulator, Repo Man, Ultimate Fishing Simulator (z których to Emitent zachowuje nie mniej niż 80% zysku netto) b) tytułach tworzonych na licencji Discovery Channel (Deadliest Catch, Naked and Afraid) c) oraz rozwoju segmentu gier na konsole Zarząd Spółki uznaje za zasadne zaangażowanie dodatkowych zasobów ludzkich i środków ze strony GF przy współpracy w zakresie tytułów znajdujących się już w portfolio wydawniczym Spółki co zdaniem Zarządu Emitenta może korzystnie wpłynąć na sprzedaż danego tytułu a przy tym znacząco ogranicza ryzyko finansowe Emitenta związane z niepowodzeniem danej gry.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-12Mateusz ZawadzkiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ULTIMATE GAMES S.A.
Adres:Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa
Telefon:+48 508 379 738
Fax:+48 22 378 29 45
Email:contact@ultimate-games.com
www:www.ultimate-games.com
NIP:5311693692
REGON: 363587998

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d