pixelg
zawarcie przez Unihouse SA umowy na realizację inwestycji hotelowej w technologii modułowej - 2020-02-18 - UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA (UNIBEP)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie przez Unihouse SA umowy na realizację inwestycji hotelowej w technologii modułowej - komunikat spółki UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA (UNIBEP) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr6/2020

Data sporządzenia: 2020-02-18
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w gminie Mszczonów I etapu inwestycji hotelowej w technologii modułowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 18 lutego 2020 r. przez spółkę zależną, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (UNIHOUSE), umowy (Umowa) na realizację I etapu inwestycji hotelowej w technologii modułowej w Olszówce w gminie Mszczonów.
Zamawiającym jest Expo Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka z grupy Adept Investment) (Zamawiający).
Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz budynku hotelowego w technologii modułowej, w którym znajdzie się 40 jednostek mieszkalnych (Inwestycja).
Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wynosi 6,3 mln PLN netto.
Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano w I kwartale 2020 r., produkcji w III kwartale 2020 r., zaś zakończenie Inwestycji przewidziano na IV kwartał 2020 r.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty kar umownych przez Emitenta na rzecz Zamawiającego m.in. za zwłokę w zakończeniu realizacji wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy lub w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie UNIHOUSE. Jednocześnie Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz UNIHOUSE kary umownej w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na UNIHOUSE z tytułów wskazanych w Umowie nie może przekroczyć 5 % Wynagrodzenia netto.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-18Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki


Nazwa jednostki:UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:UNIBEP S.A.
Adres:3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
Telefon:085 731 80 00
Fax:085 730 68 68
Email:biuro@unibep.pl
www:www.unibep.pl
NIP:543-02-00-365
REGON:000058100

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy