zawarcie umowy na realizację inwestycji budowlanej - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

zawarcie umowy na realizację inwestycji budowlanej

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr20/2019

Data sporządzenia: 2019-04-29
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie umowy na realizację inwestycji budowlanej przy ulicy Wileńskiej w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2019 r. zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa (z wyłączeniem robót przygotowawczych określonych w umowie) inwestycji budowlanej w Warszawie przy ulicy Wileńskiej (Umowa).
Zamawiającym jest Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).
Przedmiotem Umowy jest realizacja kompleksu budowlanego o charakterze mieszkalno - usługowym. W 3 budynkach o wysokości od 4 do 9 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 307 lokali mieszkalnych oraz 20 lokali usługowych (Inwestycja).
Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji wynosi ok. 67,0 mln zł netto.
Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w II kwartale 2019 r., a zakończenie w I kwartale 2021 r.
Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta określonych kwotowo lub procentowo kar umownych na rzecz Zamawiającego m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy lub w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Emitenta z tytułów wskazanych w Umowie nie może przekroczyć 10 % Wynagrodzenia netto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kr umownych na zasadach ogólnych.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-29Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki


Nazwa jednostki:UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:UNIBEP S.A.
Adres:3 maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
Telefon:085 731 80 00
Fax:085 730 68 68
Email:biuro@unibep.pl
www:www.unibep.pl
NIP:543-02-00-365
REGON:000058100

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d