zawarcie umowy na realizację prac budowlanych w Kutnie - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

zawarcie umowy na realizację prac budowlanych w Kutnie

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr18/2019

Data sporządzenia: 2019-04-11
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie przez Unibep S.A. umowy na realizację prac budowlanych w Kutnie w ramach projektu pn. Rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 11 kwietnia 2019 r. umowy (Umowa) na realizację inwestycji budowlanej polegającej na zagospodarowaniu Placu Wolności i Rynku Zduńskiego w Kutnie w ramach projektu pn. Rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna (Inwestycja).
Zamawiającym jest Miasto Kutno (Zamawiający).
Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 26,0 mln zł netto.
Okres realizacji Inwestycji wynosi 15 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy, co nastąpi w terminie 7 dni od zawarcia Umowy.
Umowa zawiera postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych m.in. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz w przypadku naruszenia innych obowiązków przewidzianych Umową, a także za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Emitenta, przy czym Zamawiający zapłaci Emitentowi karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Jednocześnie Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Pozostałe postanowienia umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, czy też możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego rodzaju umów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-11Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki


Nazwa jednostki:UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:UNIBEP S.A.
Adres:3 maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
Telefon:085 731 80 00
Fax:085 730 68 68
Email:biuro@unibep.pl
www:www.unibep.pl
NIP:543-02-00-365
REGON:000058100

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d