Program inwestycyjny w wysokości 15 mln zł oraz zamiar przedterminowego wykupu obligacji serii B. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

PROGRAM INWESTYCYJNY W WYSOKOŚCI 15 MLN ZŁ ORAZ ZAMIAR PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU OBLIGACJI SERII B.

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Raport bieżący nr32/2017

Data sporządzenia: 2017-11-14
Skrócona nazwa emitenta
UNIFIED FACTORY S.A.
Temat
Program inwestycyjny w wysokości 15 mln zł oraz zamiar przedterminowego wykupu obligacji serii B.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unified Factory S.A. ( Spółka ) podjął decyzję o obniżeniu poziomu wydatków inwestycyjnych związanych z przyspieszeniem dalszego rozwoju w zakresie rozbudowy platformy Customer Service Automation, algorytmów sztucznej inteligencji, konieczności znaczącej rozbudowy globalnej sieci sprzedaży oraz pełnej skalowalności biznesu (opisanych w raporcie 24/2017 roku z dnia 21 sierpnia) do kwoty 15 milionów złotych. Zredukowany poziom wydatków pozwoli wzmocnić obecność Spółki na rynkach, na których obecnie prowadzi działalność operacyjną, przyspieszyć pozyskiwanie klientów, zwiększyć sprzedaż i poprawić uzyskiwaną marżę oraz przygotować się do rozszerzenia portfolio o nowe rynki geograficzne. Zmodyfikowany program inwestycyjny obejmować będzie :
1. Rozwój głównych produktów w ramach Platformy Customer Service Automation tj. UF PRO oraz UF Easy o narzędzie API umożliwiające integrację z innymi systemami/platformami informatycznymi (z kategorii - CRM, BPM, ERP, Marketing Automation, E-Commerce), co rozszerzy portfolio klientów i skraca średni czas realizacji wdrożenia.
Szacowana kwota wydatków - 6,2 milionów złotych
Na tym etapie Spółka rezygnuje z budowy własnego SDK (Software Development Kit), rozbudowy narzędzi sprzedażowych oraz wydatków marketingowych wspierających aktywności lokalnych partnerów. 2. Stworzenie spółki kapitałowej na Filipinach zajmującej się dystrybucją platformy Customer Service Automation na rynkach APAC. Szacowana kwota wydatków 4,0 milionów złotych
Na tym etapie Spółka rezygnuje z prac nad zawiązaniem innych spółek kapitałowych na rynkach lokalnych. 3. Rozbudowa komponentów funkcjonalnych platformy Customer Service Automation w niezbędnych do rozwoju sprzedaży w modelu SaaS. Szacowana kwota wydatków 4,8 milionów złotych
Na tym etapie Spółka rezygnuje z pełnej przebudowy wersji BOX (UF PRO) z wersji aplikacyjnej na rzecz rozwiązań w chmurze.
Po analizie dostępnych możliwości pozyskiwania środków na projekty innowacyjne, Spółka planuje finansować dalszy rozwój projektu Menerva (analiza języka naturalnego oparta na alogorytmach pamięci asocjacyjnych) z własnych środków oraz z dotacji unijnych.
Łączna kwota wydatków inwestycyjnych na wskazane cele - 15 milionów złotych.
Zarząd Spółki zamierza ponadto dokonać przedterminowego wykupu obligacji serii B o wartości 10 milionów złotych, którego celem jest optymalizacja struktury kosztownej poprzez wykup wyżej oprocentowanych obligacji.

Wyżej wskazane cele inwestycyjne oraz wykup obligacji zostaną sfinansowane z Programu Emisji Obligacji, w ramach którego Spółka wyemituje obligacje jednej lub kilku serii w ofercie prywatnej. Łączna wartość wszystkich emisji zrealizowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie maksymalnie 25 milionów złotych.
Uruchomienie Programu Emisji Obligacji daje podstawę do podtrzymania prognozy 2018 roku w dotychczasowej wysokości. Ostateczne potwierdzenie prognozy 2018 roku nastąpi po zakończeniu Programu Emisji Obligacji.

Komentarz Zarządu Unified Factory S.A

Program inwestycyjny w wysokości 15 milionów złotych przewiduje rezygnację z części celów inwestycyjnych, które Spółka planowała zrealizować w latach 2018-2019. Obecnie skupiamy się na przygotowaniu planu pracy 2018 roku tak aby efektywnie wykorzystać pozyskane środki z emisji akcji serii F oraz z Programu Emisji Obligacji. Mamy świadomość, że plan rozwoju musi być dostosowany do obecnych możliwości finansowych dlatego intensywnie pracujemy nad tym, aby Spółka jak najlepiej skonwertowała inwestycje na wyniki finansowe.



PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-14Maciej Okniński Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:UNIFIED FACTORY S.A.
Adres:Al. Solidarności 117/309, 00-140 Warszawa
Telefon:+48 22 45 12 816
Fax:+48 22 343 08 58
NIP:113-24-52-952

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d