pixelg
rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr26/2019
Data sporządzenia:2019-09-21
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje, że zgodnie z otrzymanym w dniu 19.09.2019 r. postanowieniem z dnia 11 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii L.
Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 1 168 000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 11 680 000 akcji (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy akcji) o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Emitenta 11 680 000 akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 11 680 000 głosów.
Struktura kapitału po zarejestrowaniu zmian przedstawia się następująco:
- 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii A, - 246 000 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii B, - 654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii C, - 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii D, - 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E, - 800 000 (osiemset tysięcy) akcji serii F, - 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, - 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, - 291 938 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji serii I, - 1 000 000 (jeden milion) akcji serii J, - 48 062 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcje serii K,
- 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii L.

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane w ramach podwyższenia kapitału poprzez emisję 40 000 akcji serii L Spółki o wartości nominalnej 0,1 zł oraz cenie emisyjnej 1 zł każda, na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. Akcje serii L zostały wyemitowane w związku z wykonaniem przez uprawnione osoby prawa do objęcia akcji w związku z ustanowionym programem motywacyjnym adresowanym do członków zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitent sporządził jednolity tekst statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
statut GPMV 11.09.2019 r..pdfstatut GPMV 11.09.2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-21Jan Kuchno
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VINDEXUS S.A.
Adres:Serocka 3/B2, 04-333 Warszawa
Telefon:022 740 26 50 do 61
Fax:022 740 26 50 do 61
Email:kontakt@gpm-vindexus.pl
www:www. gpm-vindexus.pl
NIP:526-10-22-345
REGON:550386189

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
GPM Vindexus SA
VINDEXUS
2019-09-26 rejestracja w KDPW akcji serii K
2019-09-21 rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego
2019-09-10 SA-P
2019-08-27 sprzedaż akcji przez Opoka TFI SA
2019-06-30 powołanie RN
2019-06-30 WZ - sprzeciwy na walnym
2019-06-30 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,3 zł/akcja, powołanie RN, emisja akcji serii L
2019-06-30 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d