pixelg
rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego - 2019-09-21 - GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA (VINDEXUS)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego - komunikat spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA (VINDEXUS) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr26/2019
Data sporządzenia:2019-09-21
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje, że zgodnie z otrzymanym w dniu 19.09.2019 r. postanowieniem z dnia 11 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii L.
Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 1 168 000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 11 680 000 akcji (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy akcji) o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Emitenta 11 680 000 akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 11 680 000 głosów.
Struktura kapitału po zarejestrowaniu zmian przedstawia się następująco:
- 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii A, - 246 000 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii B, - 654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii C, - 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii D, - 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E, - 800 000 (osiemset tysięcy) akcji serii F, - 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, - 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, - 291 938 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji serii I, - 1 000 000 (jeden milion) akcji serii J, - 48 062 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcje serii K,
- 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii L.

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane w ramach podwyższenia kapitału poprzez emisję 40 000 akcji serii L Spółki o wartości nominalnej 0,1 zł oraz cenie emisyjnej 1 zł każda, na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. Akcje serii L zostały wyemitowane w związku z wykonaniem przez uprawnione osoby prawa do objęcia akcji w związku z ustanowionym programem motywacyjnym adresowanym do członków zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitent sporządził jednolity tekst statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
statut GPMV 11.09.2019 r..pdfstatut GPMV 11.09.2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-21Jan Kuchno
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VINDEXUS S.A.
Adres:Serocka 3/B2, 04-333 Warszawa
Telefon:022 740 26 50 do 61
Fax:022 740 26 50 do 61
Email:kontakt@gpm-vindexus.pl
www:www. gpm-vindexus.pl
NIP:526-10-22-345
REGON:550386189

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
GPM Vindexus SA
VINDEXUS
2020-06-04 SA - Q1 i SA - QS1
2020-05-28 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-04-20 SA - R i SA - RS
2020-04-20 rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2020-04-08 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2020-04-06 wpływ pandemii COVID-19 na działalność grupy
2020-04-04 zmiana warunków emisji obligacji serii B2
2020-04-04 przedterminowy wykup części obligacji serii A2

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy