pixelg
SA-R - 2019-06-16 - VOICETEL (VOICETEL)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-R - komunikat spółki VOICETEL (VOICETEL) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiVOICETEL
Nazwa skrócona jednostkiVOI
Numer w roku:9/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2018 wraz z załącznikami. Podstawa Prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Plik
Opinia oraz raport z badania sprawozdania finansowego 2018 Voicetel Communications.pdf (560 KB)
Raport Roczny 2018 Voicetel Communications.pdf (1967 KB)
Roczne sprawozdanie finansowe 2018 Voicetel Communications.pdf (2921 KB)
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2018 Voicetel Communications.pdf (3105 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Dawid WójcickiPrezes Zarządu
Krzysztof PłachtaWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Voicetel Communications SA
VOICETEL
2020-05-29 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-15 SA-Q1 i SA-QS1
2020-05-15 SA-R i SA-RS
2020-05-11 wyniki IV.2020
2020-04-30 wybór audytora
2020-04-28 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2020-04-28 zmiana terminu publikacji SA-R
2020-03-31 kupno akcji przez członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy