rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

REKOMENDACJA ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr26/2019

Data sporządzenia: 2019-05-13
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Votum S.A. informuje, że w dniu 13 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.

Zarząd zarekomendował, aby zysk netto Votum S.A. w kwocie netto 14 987 057,08 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych osiem groszy) wypracowany w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., podzielić, w ten sposób, że:
a) kwota 8 277 000,00 zł (słownie: osiem milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy,
b) kwota 6 710 057,08 zł (słownie: sześć milionów siedemset dziesięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych osiem groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Emitent informuje, że w myśl art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych powyższa rekomendacja zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej Spółki celem jej oceny. Ostateczna decyzja w zakresie przeznaczenia zysku netto Spółki zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-13
Justyna Halaś
Pełnomocnik


Nazwa jednostki:VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VOTUM S.A.
Adres:Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław
Telefon:(71) 33 93 400
Fax:(71) 33 93 403
Email:biuro@votum-sa.pl
www:www.votum-sa.pl
NIP:899-25-49-057
REGON:020136043

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Votum SA

VOTUM
2019-07-08 kupno akcji przez osobę powiązaną
2019-07-05 kupno akcji przez osobę powiązaną
2019-07-01 zawarcie umowy o zachowaniu poufności
2019-06-17 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-17 powołanie RN
2019-06-17 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,19 zł/akcja
2019-06-03 polityka dywidendy na lata 2019-2021
2019-05-27 kupno akcji przez wiceprezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d