WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

WZ - ZWOŁANIE WALNEGO, PROJEKTY UCHWAŁ

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr29/2019
Data sporządzenia:2019-05-20
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd VOTUM S.A. zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 17 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i. Treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad ZWZ oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Wszystkie sprawozdania, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości oprócz sprawozdania Rady Nadzorczej, które także zawarte jest w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2019.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ 2019
Projekty uchwał na ZWZ 2019.pdfProjekty uchwał na ZWZ 2019
Sprawozdanie RN VOTUM S.A..pdfSprawozdanie RN VOTUM S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-20Justyna HalaśPełnomocnik


Nazwa jednostki:VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VOTUM S.A.
Adres:Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław
Telefon:(71) 33 93 400
Fax:(71) 33 93 403
Email:biuro@votum-sa.pl
www:www.votum-sa.pl
NIP:899-25-49-057
REGON:020136043

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Votum SA

VOTUM
2019-07-17 sprzedaż akcji przez Quercus TFI SA
2019-07-08 kupno akcji przez osobę powiązaną
2019-07-05 kupno akcji przez osobę powiązaną
2019-07-01 zawarcie umowy o zachowaniu poufności
2019-06-17 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-17 powołanie RN
2019-06-17 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,19 zł/akcja
2019-06-03 polityka dywidendy na lata 2019-2021

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d