pixelg
SA - QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-24
VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOXEL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-663Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wielicka265
(ulica)(numer)
32 606 05 0132 606 05 19
(telefon)(fax)
biuro@voxel.plwww.voxel.pl
(e-mail)(www)
6792854642120067787
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Grupa Kapitałowa Voxel
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów1 kw 20191 kw 20181 kw 20191 kw 2018
Przychody ze sprzedaży49 092,232 561,511 422,57 792,8
Zysk (strata) brutto na sprzedaży12 978,39 102,63 019,72 178,5
Zysk (strata) operacyjny7 415,95 266,81 725,51 260,5
Zysk (strata) przed opodatkowaniem6 151,84 812,91 431,41 151,9
Zysk (strata) netto4 962,53 892,41 154,7931,6
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej4 962,53 892,41 154,7931,6
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej31 marca 201931 grudnia 201831 marca 201931 grudnia 2018
Aktywa trwałe227 529,8205 999,452 897,947 906,8
Aktywa obrotowe76 252,876 327,317 727,817 750,5
Aktywa razem303 782,6282 326,770 625,865 657,4
Kapitał własny148 215,0143 252,534 458,233 314,5
Zobowiązania długoterminowe104 115,984 767,924 205,719 713,5
Zobowiązania krótkoterminowe51 451,754 306,311 961,912 629,4
Voxel S.A.
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów1 kw 20191 kw 20181 kw 20191 kw 2018
Przychody ze sprzedaży31 345,225 181,07 293,36 026,5
Zysk (strata) brutto na sprzedaży9 685,46 419,02 253,61 536,2
Zysk (strata) operacyjny6 621,84 990,61 540,71 194,4
Zysk (strata) przed opodatkowaniem5 538,14 806,61 288,61 150,3
Zysk (strata) netto4 445,23 888,61 034,3930,6
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej31 marca 201931 grudnia 201831 marca 201931 grudnia 2018
Aktywa trwałe228 203,4188 027,253 054,543 727,3
Aktywa obrotowe47 315,147 320,011 000,211 004,7
Aktywa razem275 518,5235 347,264 054,754 731,9
Kapitał własny136 355,2131 910,031 700,930 676,7
Zobowiązania długoterminowe108 809,073 207,225 296,817 024,9
Zobowiązania krótkoterminowe30 354,330 230,07 057,07 030,2

W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 31 marca 2019 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 29 marca 2019 roku tj. 1 EUR = 4,3013 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,2978 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2019 roku do 29 marca 2019 roku. W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2018 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2018 tj. 1 EUR = 4,3000 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,1784 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2018 roku do 30 marca 2018 roku.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK Voxel Raport kwartalny 1Q19.pdfGK Voxel Raport kwartalny 1Q19
GK Voxel Sprawozdanie Zarządu 1Q19.pdfGK Voxel Sprawozdanie Zarządu 1Q19
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-24Jarosław FurdalPrezes ZarząduJarosław Furdal
2019-05-24Grzegorz RutkowskiWiceprezes ZarząduGrzegorz Rutkowski


Nazwa jednostki:VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VOXEL S.A.
Adres:Wielicka 265, 30-663 Kraków
Telefon:32 606 05 01
Fax:32 606 05 19
Email:biuro@voxel.pl
www:www.voxel.pl
NIP:6792854642
REGON:120067787

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Voxel SA
VOXEL
2020-01-21 rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego SCANIX sp. z o.o.
2020-01-07 zawarcie umów sprzedaży udziałów Rezonans Powiśle sp. z o.o.
2020-01-03 zawarcie umowy znaczącej
2019-11-25 SA-QSr3
2019-11-15 zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego Scanix sp. z o.o.
2019-08-21 SA-PSr
2019-07-18 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2019-06-24 wypłata dywidendy 0,99 zł/akcja

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR