pixelg
zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego Scanix sp. z o.o. - 2019-11-15 - VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (VOXEL)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego Scanix sp. z o.o. - komunikat spółki VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (VOXEL) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2019

Data sporządzenia: 2019-11-15
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego Scanix sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent ) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta, nr 7/2019 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zawarcia układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta oraz nr 53/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zawarcia umów znaczących informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o doręczeniu pełnomocnikowi Emitenta postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy z dnia 10 kwietnia 2019 roku sygn. akt: X GRs 1/17/3 o zatwierdzeniu układu SCANIX sp. z o.o. w Katowicach wraz z klauzulą prawomocności nadaną w dniu dzisiejszym przez Sąd Okręgowy w Katowicach stwierdzającą, że powyższe postanowienie stało się prawomocne z dniem 7 listopada 2019 roku.
W związku z uzyskaniem przez ww. orzeczenie prawomocności formalnie zakończyło się postępowanie restrukturyzacyjne SCANIX sp. z o.o. Stosownie do treści art. 324 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. W konsekwencji spółka SCANIX sp. z o.o. przystąpi do realizacji układu, w tym w szczególności podejmie działania zmierzające do ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta jako większościowego wspólnika SCANIX sp. z o.o. posiadającego 81,7% udziałów w jej kapitale zakładowym w związku z konwersją wierzytelności Emitenta na udziały. Od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego VOXEL S.A. stanie się większościowym udziałowcem SCANIX sp. z o.o., obejmie nad nim kontrolę i będzie ujmował jego dane finansowe w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej VOXEL S.A.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu SCANIX sp. z o.o. posiada łącznie 11 specjalistycznych pracowni w 5 lokalizacjach na obszarze województwa śląskiego oraz posiada 4 obowiązujące umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu badań rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-15Jarosław FurdalPrezes ZarząduJarosław Furdal
2019-11-15Grzegorz RutkowskiWiceprezes ZarząduGrzegorz Rutkowski


Nazwa jednostki:VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VOXEL S.A.
Adres:Wielicka 265, 30-663 Kraków
Telefon:32/6060501
Fax:32/6060519
Email:biuro@voxel.pl
www:www.voxel.pl
NIP:6792854642
REGON:120067787

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Voxel SA
VOXEL
2020-03-23 SA - RS
2020-03-23 SA - R
2020-01-29 terminarz raportów
2020-01-21 rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego SCANIX sp. z o.o.
2020-01-07 zawarcie umów sprzedaży udziałów Rezonans Powiśle sp. z o.o.
2020-01-03 zawarcie umowy znaczącej
2019-11-25 SA-QSr3
2019-11-15 zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego Scanix sp. z o.o.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy