pixelg
zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego Scanix sp. z o.o. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego Scanix sp. z o.o.

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2019

Data sporządzenia: 2019-11-15
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego Scanix sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent ) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta, nr 7/2019 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zawarcia układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta oraz nr 53/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zawarcia umów znaczących informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o doręczeniu pełnomocnikowi Emitenta postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy z dnia 10 kwietnia 2019 roku sygn. akt: X GRs 1/17/3 o zatwierdzeniu układu SCANIX sp. z o.o. w Katowicach wraz z klauzulą prawomocności nadaną w dniu dzisiejszym przez Sąd Okręgowy w Katowicach stwierdzającą, że powyższe postanowienie stało się prawomocne z dniem 7 listopada 2019 roku.
W związku z uzyskaniem przez ww. orzeczenie prawomocności formalnie zakończyło się postępowanie restrukturyzacyjne SCANIX sp. z o.o. Stosownie do treści art. 324 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. W konsekwencji spółka SCANIX sp. z o.o. przystąpi do realizacji układu, w tym w szczególności podejmie działania zmierzające do ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta jako większościowego wspólnika SCANIX sp. z o.o. posiadającego 81,7% udziałów w jej kapitale zakładowym w związku z konwersją wierzytelności Emitenta na udziały. Od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego VOXEL S.A. stanie się większościowym udziałowcem SCANIX sp. z o.o., obejmie nad nim kontrolę i będzie ujmował jego dane finansowe w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej VOXEL S.A.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu SCANIX sp. z o.o. posiada łącznie 11 specjalistycznych pracowni w 5 lokalizacjach na obszarze województwa śląskiego oraz posiada 4 obowiązujące umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu badań rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-15Jarosław FurdalPrezes ZarząduJarosław Furdal
2019-11-15Grzegorz RutkowskiWiceprezes ZarząduGrzegorz Rutkowski


Nazwa jednostki:VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VOXEL S.A.
Adres:Wielicka 265, 30-663 Kraków
Telefon:32/6060501
Fax:32/6060519
Email:biuro@voxel.pl
www:www.voxel.pl
NIP:6792854642
REGON:120067787

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Voxel SA
VOXEL
2020-01-29 terminarz raportów
2020-01-21 rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego SCANIX sp. z o.o.
2020-01-07 zawarcie umów sprzedaży udziałów Rezonans Powiśle sp. z o.o.
2020-01-03 zawarcie umowy znaczącej
2019-11-25 SA-QSr3
2019-11-15 zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego Scanix sp. z o.o.
2019-08-21 SA-PSr
2019-07-18 zmiana terminu publikacji SA-PSr

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR