pixelg
kupno akcji przez Mateusza Holly - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

kupno akcji przez Mateusza Holly

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2019
Data sporządzenia:2019-06-07
Skrócona nazwa emitenta
WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Temat
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienia:

- od Mateusza Holly zawiadomienie z dnia 7 czerwca 2019 roku sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) ( Ustawa o Ofercie ) o zwiększeniu bezpośredniego udziału Mateusza Holly w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej 25%.

- od Mateusza Holly działającego w imieniu podmiotów działających na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Mariuszem Muszyńskim, Pretium Investments Sp. z o.o. (obecnie: Pretium Investments ASI Sp. z o.o.), Mateuszem Holly, Romualdem Holly, Piotrem Kumięgą, Trans.eu Group S.A., Piotrem Hunkerem, Rafałem Godojem, Ryszardem Burdkiem, Natalią Jackowiak, Elżbietą Boryń, Rafałem Pietrzakiem, Arkadiuszem Przybyszewskim oraz Krzysztofem Kłyszem ( Strony Porozumienia ) zawiadomienie z dnia 7 czerwca 2019 roku sporządzone na podstawie 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) oraz art. 87 ust. 3 i ust. 5 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) ( Ustawa o Ofercie ) o zwiększeniu udziału Stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki do 100%, tj. o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

- od Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. zawiadomienie z dnia 7 czerwca 2019 roku sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) ( Ustawa o Ofercie ) o zwiększeniu bezpośredniego udziału Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej 20%.

- od Mariusza Muszyńskiego zawiadomienie z dnia 7 czerwca 2019 roku sporządzone na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3) w związku z art. 87 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) ( Ustawa o Ofercie ) o zwiększeniu: (i) pośredniego udziału Mariusza Muszyńskiego, poprzez spółkę Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o., w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej 20%; oraz (ii) łącznie bezpośredniego i pośredniego udziału Mariusza Muszyńskiego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o 2,71 p.p.

Treść zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego Raportu bieżącego.

Załączniki
PlikOpis
I M.H.pdf
II M.H.pdf
III Pretium.pdf
IV M.M.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-07Mariusz MuszyńskiPrezes Zarządu
2019-06-07Elżbieta Boryń Członek Zarządu


Nazwa jednostki:WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Adres:Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka
Telefon:(71) 341 87 57
Fax:(71) 341 92 35
Email:biuro@wdbsa.pl
www:www.wdbsa.pl
NIP:8971734766
REGON:020585812

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA
WDBBU
2019-09-20 uchwała GPW o wykluczeniu akcji z obrotu na NC
2019-09-17 złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji
2019-09-10 zgoda KNF na zniesienie dematerializacji akcji
2019-09-02 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-08-19 WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu, w tym nazwy firmy
2019-08-14 SA - QS2 i SA - Q2
2019-08-13 wyniki I półrocze 2019
2019-08-06 powołanie członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d