pixelg
kupno akcji przez Mateusza Holly - 2019-06-07 - WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA (WDBBU)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupno akcji przez Mateusza Holly - komunikat spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA (WDBBU) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2019
Data sporządzenia:2019-06-07
Skrócona nazwa emitenta
WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Temat
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienia:

- od Mateusza Holly zawiadomienie z dnia 7 czerwca 2019 roku sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) ( Ustawa o Ofercie ) o zwiększeniu bezpośredniego udziału Mateusza Holly w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej 25%.

- od Mateusza Holly działającego w imieniu podmiotów działających na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Mariuszem Muszyńskim, Pretium Investments Sp. z o.o. (obecnie: Pretium Investments ASI Sp. z o.o.), Mateuszem Holly, Romualdem Holly, Piotrem Kumięgą, Trans.eu Group S.A., Piotrem Hunkerem, Rafałem Godojem, Ryszardem Burdkiem, Natalią Jackowiak, Elżbietą Boryń, Rafałem Pietrzakiem, Arkadiuszem Przybyszewskim oraz Krzysztofem Kłyszem ( Strony Porozumienia ) zawiadomienie z dnia 7 czerwca 2019 roku sporządzone na podstawie 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) oraz art. 87 ust. 3 i ust. 5 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) ( Ustawa o Ofercie ) o zwiększeniu udziału Stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki do 100%, tj. o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

- od Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. zawiadomienie z dnia 7 czerwca 2019 roku sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) ( Ustawa o Ofercie ) o zwiększeniu bezpośredniego udziału Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej 20%.

- od Mariusza Muszyńskiego zawiadomienie z dnia 7 czerwca 2019 roku sporządzone na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3) w związku z art. 87 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) ( Ustawa o Ofercie ) o zwiększeniu: (i) pośredniego udziału Mariusza Muszyńskiego, poprzez spółkę Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o., w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej 20%; oraz (ii) łącznie bezpośredniego i pośredniego udziału Mariusza Muszyńskiego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o 2,71 p.p.

Treść zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego Raportu bieżącego.

Załączniki
PlikOpis
I M.H.pdf
II M.H.pdf
III Pretium.pdf
IV M.M.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-07Mariusz MuszyńskiPrezes Zarządu
2019-06-07Elżbieta Boryń Członek Zarządu


Nazwa jednostki:WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Adres:Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka
Telefon:(71) 341 87 57
Fax:(71) 341 92 35
Email:biuro@wdbsa.pl
www:www.wdbsa.pl
NIP:8971734766
REGON:020585812

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA
WDBBU
2019-09-20 uchwała GPW o wykluczeniu akcji z obrotu na NC
2019-09-17 złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji
2019-09-10 zgoda KNF na zniesienie dematerializacji akcji
2019-09-02 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-08-19 WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu, w tym nazwy firmy
2019-08-14 SA - QS2 i SA - Q2
2019-08-13 wyniki I półrocze 2019
2019-08-06 powołanie członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy