pixelg
ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr15/2019

Data sporządzenia: 2019-05-28
Skrócona nazwa emitenta
WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Temat
Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej ( Spółka ) informuje, że w dniu 28 maja 2019 roku powziął informację, że następujące podmioty: Mariusz Muszyński, Pretium Investments Sp. z o.o., Mateusz Holly, Romuald Holly, Piotr Kumięga, Trans.eu Group S.A., Piotr Hunker, Rafał Godoj, Ryszard Burdek, Natalia Jackowiak, Elżbieta Boryń, Rafał Pietrzak, Arkadiusz Przybyszewski oraz Krzysztof Kłysz, działając w ramach zawartego w dniu 7 maja 2019 roku porozumienia ( Porozumienie Akcjonariuszy ), zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623) ( Ustawa ) ogłosiły żądanie przymusowego wykupu akcji Spółki ( Przymusowy Wykup ) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy ( Akcjonariusze Mniejszościowi ). Podmiotami wykupującymi akcje w ramach Przymusowego Wykupu będą: Mateusz Holly, spółka Pretium Investments Sp. z o.o. oraz Piotr Kumięga.
Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie akcje Akcjonariuszy Mniejszościowych ( Akcje ), tj. 1.838.486 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 9,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje są wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect, alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ), oznaczone przez KDPW kodem ISIN: PLWDBBU00018.
Dzień wykupu został ustalony na 4 czerwca 2019 roku, a cena wykupu jednej Akcji wynosi 1,30 PLN (jeden złoty trzydzieści groszy).
W dniu wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi objęci wykupem zostaną pozbawieni praw z Akcji.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-28Mariusz MuszyńskiPrezes Zarządu
2019-05-28Elżbieta BoryńCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Adres:Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka
Telefon:(71) 341 87 57
Fax:(71) 341 92 35
Email:biuro@wdbsa.pl
www:www.wdbsa.pl
NIP:8971734766
REGON:020585812

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA
WDBBU
2019-09-20 uchwała GPW o wykluczeniu akcji z obrotu na NC
2019-09-17 złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji
2019-09-10 zgoda KNF na zniesienie dematerializacji akcji
2019-09-02 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-08-19 WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu, w tym nazwy firmy
2019-08-14 SA - QS2 i SA - Q2
2019-08-13 wyniki I półrocze 2019
2019-08-06 powołanie członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR