pixelg
powołanie członka zarządu - 2019-07-29 - WDB BROKERZY (WDBBU)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

powołanie członka zarządu - komunikat spółki WDB BROKERZY (WDBBU) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiWDB BROKERZY
Nazwa skrócona jednostkiWDB
Numer w roku:9/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 29 lipca 2019 roku decyzją Rady Nadzorczej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. powołano Pana Arkadiusza Przybyszewskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki od dnia 01 sierpnia 2019 Kadencja Pana Arkadiusza Przybyszewskiego jest kadencją wspólną z pozostałymi Członkami Zarządu. Termin zakończenia kadencji Zarządu upływa 11 czerwca 2020 r. Pan Arkadiusz Przybyszewski jest Absolwentem Podyplomowych Studiów Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych Akademii Finansów w Warszawie. Z branżą ubezpieczeniową związany jest od 1999 r. Od roku 2003 związany z Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym Sp. z o. o. gdzie pełni funkcję Członka Zarządu. Podczas ponad szesnastoletniej pracy uczestniczył w przygotowaniu i realizacji programów ubezpieczenia dla największych instytucji Straży Granicznej, Izby Celnej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz opracowaniu nowatorskich produktów ochronnych, niedostępnych standardowo na rynku ubezpieczeń. W oparciu o to doświadczenie dziś jest w stanie budować strategię działania, która wyznacza dalszy kierunek rozwoju rynku. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Organizator szkoleń związanych z problematyką ubezpieczeń. Swoje kompetencje wykorzystuje pełniąc funkcje zarządcze w: Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.- Członek Zarządu 2013-obecnie EKU Konsulting Sp. z o.o.- Członek Zarządu 2017- obecnie Poza wskazanymi powyżej funkcjami, w okresie ostatnich trzech lat Pan Arkadiusz Przybyszewski nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem, w których w przypadku spółek kapitałowych posiadałby co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów. Poza wskazanymi powyżej Pan Arkadiusz Przybyszewski nie wykonuje działalności poza Emitentem, która to działalność miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Pan Arkadiusz Przybyszewski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Arkadiusz Przybyszewski nie został skazany prawomocnymi wyrokami za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działalności jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Arkadiusz Przybyszewski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: brak. Pan Arkadiusz Przybyszewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Imię i nazwiskoStanowisko
Mariusz MuszyńskiPrezes Zarządu
Elżbieta BoryńCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA
WDBBU
2019-09-20 uchwała GPW o wykluczeniu akcji z obrotu na NC
2019-09-17 złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji
2019-09-10 zgoda KNF na zniesienie dematerializacji akcji
2019-09-02 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-08-19 WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu, w tym nazwy firmy
2019-08-14 SA - QS2 i SA - Q2
2019-08-13 wyniki I półrocze 2019
2019-08-06 powołanie członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR