pixelg
rozliczenie przymusowego wykupu akcji - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

rozliczenie przymusowego wykupu akcji

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr17/2019

Data sporządzenia: 2019-06-07
Skrócona nazwa emitenta
WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Temat
Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej ( Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, zawiadamia, że na podstawie otrzymanych zawiadomień od akcjonariuszy Spółka powzięła informację, że w dniu 4 czerwca 2019 roku nastąpiło rozliczenie przymusowego wykupu akcji Spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki niebędących stroną porozumienia akcjonariuszy zawartego pomiędzy Mariuszem Muszyńskim, Pretium Investments Sp. z o.o. (obecnie: Pretium Investments ASI Sp. z o.o.), Mateuszem Holly, Romualdem Holly, Piotrem Kumięgą, Trans.eu Group S.A., Piotrem Hunkerem, Rafałem Godojem, Ryszardem Burdkiem, Natalią Jackowiak, Elżbietą Boryń, Rafałem Pietrzakiem, Arkadiuszem Przybyszewskim oraz Krzysztofem Kłyszem ( Porozumienie Akcjonariuszy ) ( Przymusowy Wykup ). Przedmiotem Przymusowego Wykupu były wszystkie akcje Spółki należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy, tj. 1.838.486 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 PLN (zero złoty 10/100) każda, stanowiących, po zaokrągleniu, 9,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 1.838.486 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, po zaokrągleniu, 9,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcje Spółki objęte żądaniem Przymusowego Wykupu zostały nabyte przez Mateusza Holly, Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. oraz Piotra Kumięgę, tj. Mateusz Holly nabył 735.394 (siedemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki, Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. nabyła 551.546 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji Spółki oraz Piotr Kumięga nabył 551.546 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-07Mariusz MuszyńskiPrezes Zarządu
2019-06-07Elzbieta BoryńCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Adres:Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka
Telefon:(71) 341 87 57
Fax:(71) 341 92 35
Email:biuro@wdbsa.pl
www:www.wdbsa.pl
NIP:8971734766
REGON:020585812

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA
WDBBU
2019-09-20 uchwała GPW o wykluczeniu akcji z obrotu na NC
2019-09-17 złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji
2019-09-10 zgoda KNF na zniesienie dematerializacji akcji
2019-09-02 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-08-19 WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu, w tym nazwy firmy
2019-08-14 SA - QS2 i SA - Q2
2019-08-13 wyniki I półrocze 2019
2019-08-06 powołanie członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR