pixelg
WZ - wykaz akcjonariuszy - 2019-06-13 - WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA (WDBBU)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - wykaz akcjonariuszy - komunikat spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA (WDBBU) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr19/2019

Data sporządzenia: 2019-06-13
Skrócona nazwa emitenta
WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2019 roku.

Mateusz Holly 5 598 712 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 5 598 712 głosów stanowiących 27,51 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 27,51% w ogólnej liczbie głosów.

Romuald Holly- 1 323 354 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 1 323 354 głosów stanowiących 6,50 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 6,50 % w ogólnej liczbie głosów.

Piotr Kumięga- 3 722 842 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 3 722 842 głosów stanowiących 18,29% udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 18,29% w ogólnej liczbie głosów.

Pretium Investments ASI Sp. z o.o. 4 146 561 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 4 146 561 głosów stanowiących 20,38 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 20,38 % w ogólnej liczbie głosów.

Mariusz Muszyński - 1 556 244 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 1 556 244 głosów stanowiących 7,65 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 7,65% w ogólnej liczbie głosów.

Trans.eu Group S.A. - 3 050 100 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 3 050 100 głosów stanowiących 14,99 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 14,99 % w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji i głosów uczestniczących w ZWZ Spółki w dniu 13 czerwca 2019 roku wynosiła 20 350 000, co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100,00% w ogólnej liczbie głosów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-13Mariusz MuszyńskiPrezes Zarządu
2019-06-13Elżbieta BoryńCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Adres:Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka
Telefon:(71) 341 87 57
Fax:(71) 341 92 35
Email:biuro@wdbsa.pl
www:www.wdbsa.pl
NIP:8971734766
REGON:020585812

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA
WDBBU
2019-09-20 uchwała GPW o wykluczeniu akcji z obrotu na NC
2019-09-17 złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji
2019-09-10 zgoda KNF na zniesienie dematerializacji akcji
2019-09-02 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-08-19 WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu, w tym nazwy firmy
2019-08-14 SA - QS2 i SA - Q2
2019-08-13 wyniki I półrocze 2019
2019-08-06 powołanie członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy