pixelg
złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr20/2019

Data sporządzenia: 2019-06-14
Skrócona nazwa emitenta
WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Temat
Złożenie wniosku o udzielnie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. ("Spółka") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku przekazanego za pośrednictwem systemu EBI dotyczącego podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 3 z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., że Spółka w dniu 14 czerwca 2019 roku złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) w trybie art. 91 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Przedmiotowy wniosek dotyczy wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, tj. 10.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, 4.864.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, 346.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja; 1.289.600 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja oraz 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja; zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLWDBBU00018.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-14Mariusz MuszyńskiPrezes Zarządu
2019-06-14Elżbieta BoryńCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Adres:Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka
Telefon:(71) 341 87 57
Fax:(71) 341 92 35
Email:biuro@wdbsa.pl
www:www.wdbsa.pl
NIP:8971734766
REGON:020585812

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA
WDBBU
2019-09-20 uchwała GPW o wykluczeniu akcji z obrotu na NC
2019-09-17 złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji
2019-09-10 zgoda KNF na zniesienie dematerializacji akcji
2019-09-02 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-08-19 WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu, w tym nazwy firmy
2019-08-14 SA - QS2 i SA - Q2
2019-08-13 wyniki I półrocze 2019
2019-08-06 powołanie członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR