pixelg
SA-QS3 - 2019-11-29 - WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA (WIELTON)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QS3 - komunikat spółki WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA (WIELTON) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-29
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
98-300Wieluń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rymarkiewicz6
(ulica)(numer)
43 843 45 1043 843 08 45
(telefon)(fax)
info@wielton.com.plhttp://wieltongroup.com/
(e-mail)(www)
899-24-62-770932842826
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży1 837 6231 454 986426 501342 068
Zysk (strata) z działalności operacyjnej80 69677 45418 72918 210
Zysk (strata) przed opodatkowaniem73 80769 82317 13016 415
Zysk (strata) netto53 02657 43812 30713 504
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego52 76156 17912 24613 208
Zysk na akcje (PLN; EUR)0,870,930,200,22
Rozwodniony zysk na akcje (PLN; EUR)0,870,930,200,22
Średni kurs PLN/EUR w okresiexx4,30864,2535
Rachunek przepływów pienieżnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej42 90249 3319 95711 598
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-67 613-183 066-15 693-43 039
Środki pieniężne netto z działalności finansowej15 730107 6203 65125 301
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-8 981-26 115-2 084-6 140
Średni kurs PLN/EUR w okresiexx4,30864,2535
stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień
Bilans30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa1 437 7651 414 158328 737328 874
Zobowiązania długoterminowe395 694328 79090 47376 463
Zobowiązania krótkoterminowe643 094723 043147 040168 150
Kapitał własny398 976362 32591 22484 262
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej372 670336 73585 20978 310
Kurs PLN/EUR na koniec okresuxx4,37364,3000
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży833 616815 541193 477191 734
Zysk (strata) z działalności operacyjnej48 88047 54811 34511 179
Zysk (strata) przed opodatkowaniem43 47478 34910 09018 420
Zysk (strata) netto34 06174 9587 90517 623
Liczba akcji w szt.60 375 00060 375 00060 375 00060 375 000
Zysk na akcje (PLN; EUR)0,561,240,130,29
Rozwodniony zysk na akcje (PLN; EUR)0,561,240,130,29
Średni kurs PLN/EUR w okresiexx4,30864,2535
Rachunek przepływów pienieżnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej4 31965 3221 00215 357
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-49 876-128 929-11 576-30 311
Środki pieniężne netto z działalności finansowej42 38964 4889 83815 161
Przepływy pieniężne netto razem-3 168881-735207
Średni kurs PLN/EUR w okresiexx4,30864,2535
stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień
Bilans30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa1 040 0961 006 810237 812234 142
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania700 490679 133160 163157 938
Zobowiązania długoterminowe258 826223 73059 17952 030
Zobowiązania krótkoterminowe422 323434 19696 562100 976
Kapitał własny339 606327 67777 64976 204
Kapitał zakładowy12 07512 0752 7612 808
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN: EUR)5,625,431,281,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN:EUR)5,625,431,281,26
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za 1 akcję (PLN:EUR)0,250,250,060,06
Kurs PLN/EUR na koniec okresuxx4,37364,3000
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Wielton_raport_2019Q3-sig-sig-sig-sig.pdfRozszerzony skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Wielton za 3Q2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Mariusz Golec Prezes ZarząduMariusz Golec
2019-11-29Tomasz ŚniatałaWiceprezes ZarząduTomasz Śniatała
2019-11-29Włodzimierz MasłowskiWiceprezes ZarząduWłodzimierz Masłowski
2019-11-29Piotr BogaczyńskiCzłonek ZarząduPiotr Bogaczyński


Nazwa jednostki:WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WIELTON S.A.
Adres:Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń
Telefon:43 843 45 10
Fax:43 843 08 45
Email:info@wielton.com.pl
www:http://wieltongroup.com/
NIP:899-24-62-770
REGON:932842826

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Wielton SA
WIELTON
2020-06-10 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-10 wybór przewodniczącego RN
2020-06-09 zmiany w zarządzie i RN
2020-06-09 opinia RN dot. wniosku zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
2020-05-29 SA - QSr1
2020-05-18 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-04-30 rekomendacja zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
2020-04-30 SA - RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy